Adyabatik nedir

ADYABATİK, meteor, atmosferle ilgili termodinamik işlem. Atmosferin sıkıştırılabilmesi ve basıncın yükseklikle değişmesi nedeniyle bu termodinamik işlem meteorolojide hesaplamalar ve model-lemeler yönünden çok önemlidir. Atmosferde sıcaklık ve basıncın düşey dağılımı hidrostatik dengede bulunduğundan, bir hava örneği atmosferde adyabatik olarak, düşey yer değiştirirse, işlem tamamlanana kadar çevresiyle bir ısı alışverişi olmadığından, bu hava parselini eski konumuna döndüren bir kuvvet de yoktur. Adyabatik denge ya da konvektif denge özellikle troposferdeki düşey sıcaklık dağılımlarının belirlenmesi bakımından önemlidir.


Advertisement

Yorum yazın