Aedon

AEDON (Yun. Bülbül), mit., ilkçağ yazarlarını çok etkileyen söylence. Üç değişik biçimi vardır

1)Homeros, Odysseia (XIX, 518): Ae-don, Pandareos’un kızı ve Thebaili Zethos’un karısıdır. Zethos’un kardeşi Amphion, Niobe ile evlenir ve çok çocuğu olur. Aedon ile Zethos’un ise yalnız bir çocukları olur. Aedon eltisini kıskanır. Bir gece eltisinin en büyük oğlunu uykusunda öldürmek ister. Fakat yanılır ve kendi oğlu ityos’u öldürür. Aedon o kadar çok üzülür ve ağlar ki tanrılar ona acıyıp, onu bir bülbüle dönüştürürler.

2) Miletos Söylencesi: Aedon Miletoslu Pandareos’un kızı ve Polytekhnos’un karısıdır, itys adlı bir oğulları olur. Bir süre sonra tanrılardan da mutlu bir çift olduklarını söyleyip gururlanırlar. Tanrıça Hera bu duruma çok kızar, Kavga Tanrıçası Eris’i araya sokar. Karı koca birbirleriyle yarışmaya başlarlar. Poly-tekhnos araba yapar, Aedon kumaş dokur, Aedon yarışı kazanır. Kocası da Efes’e gider Aedon’un kız kardeşi Khelidon’u yanına alır. Geri dönerken Khelidon’a sahip olur ve Aedon’a söylerse öldüreceğini söyler. Aedon bir süre sonra kardeşini tanır, iki kız kardeş öç almaya karar verirler, itys’i öldürüp pişirir, babasına yedirirler. Polytekhnos durumu anlayınca iki kız kardeşi öldürmek ister. Zeus, Aedon’u bülbül, Kheli-don’u kırlangıç haline sokar.

3) Atina Söylencesi: Atina Kralı Pandi-on’un Prokne ve Philomela adında iki kızı vardır. Prokne Trakya Kralı Tereus ile evlenir, itys adında bir erkek çocukları dünyaya gelir. Tereus Philomela ile sevişir. Kızkardeşler öç almak için itys’i kesip babasına yedirirler. Bunun üzerine tanrılar Prokne’yi bülbül, Philomela’yı kırlangıç, Tereus’u da hüthüt kuşu yaparlar. Aristophanes bu konuyu “Kuşlar” komedyasında işlemiştir.


Advertisement

Yorum yazın