Aero feet

Aero feet nedir

tekst, pamuğun işlenmesini basitleştiren çağdaş teknik. Tekstil sanayiinde ilkin İsviçre’de uygulandı. Daha önce pamuk hallaç makinesinden geçirildikten sonra vatka haline getirilir, uzun bir hazırlık dönemi gerektirirdi. Aero feet, karusel denilen dairesel bir taşıma zincirinden oluşur. Pamuk balyaları altı balyalık takımlar halinde karusel üstüne konur. Karusel ham pamuğu özel frezelere iletir. Frezelerde ayrışan pamuk parçaları tek davullu hallaç makinesine gider. Hallaçlanan pamuk melangöz denilen uzun ambar biçimindeki bir makinede tabaka tabaka istif edilir. Her tabaka ayrı bir balyadan gelen değişik türden bir pamuktur. Böylece istenen nitelikte bir karışım elde edilir, istiflenen pamuk özel bir makineyle dikine kesilir. Bu karışık pamuk istifleri, kesilmiş bloklar halinde açıcılara ve tarak besleme silolarına gönderilir. Aero feet düzeneğinde bir korusel on tarak besleyebilir. Bu teknikte pamuğun harman edilmesi, hallaç makinesinden geçirilip vatka biçimine getirilmesi işlemlerine gerek kalmamış, vatkaların düzgünlüğünü denetlemekse kolaylaşmıştır. Aero feet tekniğiyle en iyi karışım elde edilmekte, pamuk en iyi biçimde tarak-lanmakta ve verim artmaktadır.


Advertisement

Yorum yazın