Aerodinamik nedir – Aerodinamik hakkında bilgi

AERODİNAMİK

• Bazen, günümüz otomobillerinin hoş ve iyi çizilmiş bir profili olduğunu belirtmek amacıyla, «aerodinamik» çiz gileri olduğu söylenir.

• Gerçekte, bu hoş çizgiyi mühendisler, otomobil hızla giderken hava direnciyle elden geldiğince az karşılaşsın diye hesaplamıştır: Hava direnci, çok hızlı yol alırken ve cam açıldığında çok iyi algılanır. Hava, hız oranında artan ilerlemeye karşı bir direnç gösterir; hattâ, atmosfere dönen uzay kapsüllerini, tehlike yaratacak derecede ısıtabilir Günümüzde ulaşılan yüksek hızlar gözönünde tutulursa, uçakların, otomobillerin, hattâ geleceğin trenlerinin profilini hesaplamak gerekir.

• Bütün bu olayların incelenmesine ayrılmış bilim dalına «aerodinamik» adı verilir. Aerodinamik, havanın hare ket etmekte olan bir cisim üstüne yaptığı etkiyi ya da aynı şey demek olan hareketsiz bir cisim üstüne rüzgarın etkisini inceler. Gemi yelkenlerinden, uçak kanatlarına kadar, pekçok uygulama alanı vardır.

• Uygulamalı bir bilim olan aerodinamik, özellikle hava tünellerinde yapılan deneyler-içinde, kapalı devre halinde dolanır. Düzenek, en yüksek beygir gücünde, 15 000 m3 ha vayı sesinkine yakın bir hızla (3000 m/s ya da 1000 km saat) dolaştırır.

• «Boralı» denen başka tip hava tünelleri de vardır: Bunlarda deney odası daha küçüktür ve bu odada çok kısa bir süre içinde, sesinkinin birkaç katına eşit hızlara erişilir.

AERODİNAMİK TAYF NEDİR?

• Deney odasına hava hareketlerini izleyen duman ağları salınarak, rüzgarın engellerin çevresini nasıl dolandığı gözlenebilir; duman ağlarının fotoğrafı, cismin biçimine ve rüzgarın hızına göre değişen aerodinamik tayfı verir. Hava önce, engel üstüne bir basınç yapar; ardından ağlar birbirinden uzaklaşır ve sonunda cismin arkasında bir alçak ba sınca yolaçarak, çevrinti halinde dönerler.
• Rüzgarın uyguladığı gücün elden geldiğince küçük olduğu, «aerodinamik» diye nitelenen özel biçimler gerçekleştirilebilir. Bu durumda, hava ağları çevrintiye yolaçmadan, cismin uzunluğu boyunca kayar. Uçaklarda, otomobillerde ve bazı mermilerde, bu «düşük direnç profili»nin bulunması gerekir. Aynı zamanda, binaların, fabrika bacalarının, vb. küçültülmüş modeli olan maketlerin üstünde, savunma kuleleri ve büyük gemi bacaları üstünde, rüzgarın etkisi İncelenmektedir.

• Deney koşullarında, rüzgar hızının ses hızına göre oranı «Mach (M) sayısı» diye adlandırılır. Çok düşük hızlar için (M<0,15), havanın direnci hız ile doğru orantılıdır. Sesaltı hızlar bölgesinde (0,15

Advertisement

Yorum yazın