Afrika Halkları

AFRİKA HALKLARI

© Kıtanın ortalama nüfus yoğunluğu kilometre kareye 11 kişidir. Ama bu yoğunluk bölgeden bölgeye büyük ölçüde değişir. Büyük Sahra ve Ka-lahari çöllerinde 0’a yakındır; Nil ırmağının aşağı çığırı boyunca, Atlas dağlan bölgesinde, Nijerya’da ve Etyopya’da ise kilometre kareye 50 kişiden çok düşer, e- Afrika kıtasında pek çok halk birbirine karışmıştır Bu

Etyopyalılar ve yerli beyazlar hami dilleri (berberi dili, so-mali dili, palla dili) ya da sa-mi dilleri (arapça, etyopya dili) konuşurlar. Sömürgecilerin etkisiyle, Avrupa dilleri de konuşulmaktadır.

• Diller gibi dinler de son derece çeşitlidir; bozkırlarda fetişlere, hayvanlara ya da doğa olaylarına dayalı birçok cancı (animist) din ayakta kalmıştır. Arapların kıtaya getirdikleri İslâm dini özellikle kuzeyde ve doğuda yaygın dır. Etyopyalılar, kıtaya yerleşmiş AvrupalIlar ve AvrupalIların din değiştirttiği zenciler, hıristiyandırlar.


Advertisement

Yorum yazın