Afyon kaplıcalarının faydaları

Afyon kaplıcalarının faydaları – Afyon kaplıcalarının özellikleri
AFYON KAPLICALARI — Afyon’da şifalı sularıyla tanınmış birçok kaplıcaları vardır. Başlıcaları şunlardır.

Gazlıgöl Kaplıcası.— İl merkezine 23 km. uzaklıktadır. Afyonkarahisar Madenîduyu, Madensodası da bu kaynaktan çıkar. Kaplıca, su kaynağının hemen yanındadır. Suları böbrek, kalp, damar hastalıklarına, romatizma ağrılarına iyi gelir.
Gecik Hamamı.—Afyonkarahisar’a 17 km. uzaklıkta. Afyon-İzmir demiryolu üzerindedir. Suyu bol çelikli, kükürtlüdür. Romatizmaya, deri, barsak, mide hastalıklarına iyi gelir.

Uyuz Hamamı.— Afyonkarahisar’ın Araplı-dere yöresindedir. Eski çağlardan beri uyuz tedavisindeki iyileştirici etkisiyle tanınır.

Ömerli Kaplıcası.— İl merkezine 16 km. uzaklıktadır. Sinir hastalıklarına iyi gelir.

Hüdai Kaplıcası— Sandıklı yakınındadır. Kansızlığa iyi gelir.

Afyon kaplıcalarının tarihi
Afyon, çok eski çağlardan beri, kaplıcalarıyla un salmıştır. Uzak-ya-kın, birçok ülkelerden Afyon Kaplıcaları’na akın eden hastalar, burada büsbütün iyi olup giderlermiş. Halkın inanışına göre, bu “Saint Michel’in mucizesidir. Çünkü, söylentiye göre, bu sulara Saint Michel okuyup üflemiştir. Bu şifalı sulardan biri olan Gazlı göl Kaplıcası, dilden dile, kuşaktan kuşağa anlatılagelen bir efsane kaynağıdır. Kaplıcanın kubbeli binası 6 büyük direk üstüne oturtulmuştur; hangi tarihte yapıldığı bilinmemekle birlikte, Frikyalılar’dan kalma olduğu sanılmaktadır. Kaplıcanın büyük bir havuzu vardır.

Afyonkarahisar Kaplıcalarının Efsanesi

Efsaneye göre, Kral Midas’ın güzelliğiyle bütün dünyaya ün salan kızı bir gün hastalanır; bütün vücudunu yaralar, bereler kaplar. Çağın bütün hekimlerine baş vurulursa da, hiçbiri genç kızı iyileştirecek bir ilâç bulamazlar. Yaralar günden güne açılır, azar; kral kızı acılar içinde kıvranır. Komşu ülkelerden getirtilen hekimler de kızın derdine bir çare bulamazlar. En sonunda, kızcağız bu acıya dayanamayarak çıldırır. Dağlarda, ovalarda çılgınlar gibi dolaşır. Gözyaşları dinmek bilmez; çığlıklarıyla dağlar, ormanlar inim inim inler. Kimse yanma yanaşamaz olur. Kralın adamları bile yanma varamazlar; ancak uzaktan onu korumaya çalışırlar. Genç kızın geçeceği yolların üzerine gizlice yiyecek bırakırlar. Genç kız, böyle başıboş, ormanlarda dolaşırken, bir gün karşısına küçük bir göl çıkar. Susamıştır. Avuçlarıyla gölün sıcak sularından içer. Su hoşuna gider; ayaklarını göle sokar. Kollarım suya sokup yıkar. Dağlarda dolaşmaktan elbiseleri paramparça olmuştur. Bakar, sıcak suların değdiği yerlerdeki yaraların sızısı azalıyor, kendisini büsbütün suların koynuna bırakır. Sızılar birden diner, yaralar birkaç gün içinde büsbütün iyi olur. Kızcağızın sinirleri yatışır. Suyun başından ayrılmaz olur. Çok geçmeden Kral Midas da durumu öğrenir. Onbinlerce işçi çalıştırarak, üç gün içinde orada kocaman bir havuz yaptırır


Advertisement

Yorum yazın