Afyonda Kadın mevlevi şeyhi

Afyonda Kadın mevlevi şeyhi

Mevleviliğin ilk zamanlarında, kadın-erkek arasında hiç kaç-göç yoktu. Şiirden, müzikten anlayan bilge kadınlar da Mevlevi meclislerine katılır, erkeklerle serbestçe sohbet ederlerdi. Afyon vaktiyle mevleviliğin ikinci merkezi durumundaydı. Afyon’daki Mevlevi tekkelerinde sayısız kadın mürit vardı. Bunlardan Mehmet Çelebi’ nin kızı Destina, babasından sonra Afyon Mevlevihanesi’nin şeyhi bile olmuştur. Erkekler gibi, hırka, külâh giyerdi. Daha sonra da, mevlevi şeyhliği postuna Küçük Mehmet Çelebi’ nin büyük kızı Güneş Han oturmuştur. Güneş Han çarşıya iner, tekkeye gerekli öte-beriyi eliyle alırdı. Erkek mevlevi şeyhleri kadar saygı görürdü. Sonra, mevlevihaneye döner, başında sarıklı sikkesi, sırtında hırkası, âyini yönetirdi.


Advertisement

Yorum yazın