Ağa ve ağalık

AĞA ve AĞALIK

Ağa, Osmanlılar’da, yer ve rütbe anlatan bir sıfattır. Osmanlı sarayında askerî, ya da idarî bir kuruluşun sahibine “Ağa”, o yere de “Ağalık” adı verilirdi; Yeniçeri Ağası, Yeniçeri Ağalığı; Kızlarağası, Kızlarağalığı;
Kapuağası, Kapuağalığı gibi. Bu sıfat, aynı zamanda Çavuşbaşı Ağa, Ağa-yi Sipahiyan, Silâhdar Ağa gibi, memurluk adlarının başında, ya da sonunda da kullanılırdı.

XIX. yüzyıldan sonra, “Ağa” sözü yerini “efendi”, ya da “bey” sanlarına bıraktı. 1934 yılında ise, yurttaşlar arasında bir imtiyaz ifade eden Paşa, Bey, Efendi gibi unvanlarla birlikte, Ağa unvanı da büsbütün kaldırıldı.


Advertisement

Etiketler: , ,

Yorum yazın