Ağaç nedir – Ağaç hakkında bilgiler

Ağaç nedir – Ağaç hakkında bilgiler
AĞAÇ, odunlaşmış bir gövdesi, yapraklardan, dallardan oluşmuş bir tacı olan bitkidir. Gövdesi odunlaşmış da olsa, ince, birden çok sayıda gövdesi olan bitkilere ağaç değil, çalı denir. Ağaçlar, yapraklarını dökenlerle dökmeyenler diye, kabataslak iki büyük bölüme ayrılabilirler. Birincilerin yaprakları ilkbaharda ısının artmasıyla açılır, güzün soğukların başlamasıyla da kuruyarak dökülür. İkinciler ise, yaz-kış yapraklarını dökmezler. Bunlar daha çok iğneyapraklı ağaçlardır. Ancak, ağaçları bu özelliklerine göre sınıflandırmak doğru olmaz. Çünkü, genellikle gövdesi odunlaşmış hemen her bitkiye ağaç dendiği için, ağaçları bir, ya da birkaç sınıf içinde toplamak mümkün değildir. (Bk. Bitkiler)

Ağaç, genel olarak, üç kısımdan meydana gelir, Kök, gövde, dallarla yapraklar.

Kök.— Ağacı toprağa bağlayan kısımdır. Topraktan suyu,’madensel tuzları emerek,
ağacın beslenmesini sağlar.

Gövde.— Toprak üstünde, ağacın kökle yapraklı kısım arasında kalan yeridir. ‘Tac”ı gövde taşır. Tacın bütün organlarına suyu, besin maddelerini ileten dokular gövdenin içinden geçer. İkiçenekli ağaçlarla kozalaklılarda, gövdenin kalınlaşmasını “kambiyum” denilen üretici bir doku sağlar. Bu doku, her yıl gövdeye halka halka yeni dokular ekleyerek, gövdeyi kalınlaştırır. Bir ağaç gövdesi enine kesilir de, bu halkalar sayılırsa, ağacın yaşı anlaşılabilir. Ancak, birçenekli-lerin çoğunda gövde olduğu gibi kalır, sonradan kalınlaşmaz. Buna hurmaları, ağaç halindeki eğreltiotlarım örnek gösterebiliriz. Hurma gibi, rozet biçiminde tacı olan ağaçların gövdesi yalnız tepelerindeki tomurcuklarla büyür. Bu bakımdan da, dal-budak salmazlar.

Dallar, Yapraklar.— Ağacın taç kısmını meydana getirirler. Yapraklar, bitkinin solunumunu sağladıkları için, çok önemlidir.

Cüce Ağaçlar

Kimi ağaçlar saksılarda da yetiştirilebilir. Bunu yapabilmek için, ağacı sık sık budamak, ya da besin maddelerini azaltarak küçük kalmasını sağlamak gereklidir, özellikle Japonlar bu türlü ağaç yetiştirmenin çeşit çeşit yollarını bulmuşlardır.

Ağacın yetişmesi için en elverişli koşullar tropik bölgelerde toplanmıştır. Bundan dolayı, yurdumuzda ot kalınlığım geçmeyen kimi bitkilerin Tropikler’de koca koca ağaçlar haline geldiği görülür.

Şiddetli fırtınalar, kar, rüzgâr, sel, yıldırım, don, yangın gibi doğal kıranlar ağaçların baş düşmanıdır. Ayrıca, yanık hastalığı, ağaç kanseri, ağaç uyuzu, ağaç çürüklüğü, göbek çürüklüğü, pas, küllenme, sarılık gibi bitki hastalıkları da ağaçlara büyük zarar verirler.

Ağaçlardan meyva ve süs bitkisi olarak yararlanılır. Ayrıca marangozlukla doğramacılıkta kerestelerinden, tabakçılıkta kabuklarıyla meyvalarından, boyacılıkta odun, mey-‘ va ve kabuklarından yararlanılır.

Ağaçlar, genellikle, insanlardan daha çok yaşarlar. Bunun için, her yerde birkaç yüzyıllık ağaçlara rastlanabilir.

Batı Kanarya Adaları’nda La Orotava’ daki dragon (andem) ağacının 6.000, Kaliforniya’daki mamut ağaçlarının pek çoğunun da 4.000 yaşını aşkın olduğu sanılmaktadır. Biyoloji bilginlerinin yaptığı kesin hesaplara göre, servi ve porsuk ağaçları 3.000, Lübnan sediri (kaftanağacı) 2.000, ladin. 1.200, ıhlamur 1.000, melezağacı 600, kayın 300, gürgen 150 yıl kadar yaşar.


Advertisement

Yorum yazın