Ağaca Tapma

Ağaca Tapma
İlkçağlarda, birtakım ilkel topluluklar ağaca taparlardı. Bunlara göre, ağaç kutsaldı, önasya’da dikili direklere de tapılırdı. Anadolu’da Etiler de ağaca taparlardı. Sümerler dağ selvisini, Yunanlılar da Akropol’da yetişen zeytin ağacını kutsal sayarlardı.

Osmanlılar devrinde, Türkiye’de de kimi ulu ağaçlar kutsal sayılırdı. Böyle ağaçlara “dedeli” denirdi.


Advertisement

Yorum yazın