Agamagiller

Agamagiller

Omurgalı hayvanların pullusürüngenler takımının kertenkeleler alt takımından bir hayvan familyasıdır. 300 kadar türü vardır. Agamalar, eski dünyanın sırtları taraklı kertenkelelerinin soyundandırlar. Hem otçul, hem böcekçildirler. Boyları 30-35 sm. kadardır.
En tanınmış türleri yakalı ağama, diken kuyruklu ağama, çöl agamasıdır. Yakalı ağama Avustralya’da, diken kuyruklu ağama Mısır’da, çöl agaması da Kuzey Afrika çöllerinde yaşar.


Advertisement

Yorum yazın