Agamemnon kimdir

Agamemnon kimdir – Mitolojideki Agamemnon hakkında bilgiler

Grek mitolojisinin en önemli kişilerinden biridir. Aslında bir tanrı olan Agamemnon, bir efsaneye göre de, Mykenai kralı Atreus’up oğludur. Sonradan Argos ve Mykenai kralı b-lur. Pelopones’in büyük bir kısmını egemenliği altına alır. Akhailar’ın (Troia) Truva’ya karşı giriştikleri savaşta da önderlik etmiştir. Söylentiye göre, Akhailar’ın donanması Auliste toplanmış. Ancak, deniz çok durgun olduğundan, donanma bir türlü yola çıkamıyormuş. Bunun üzerine, Agamemnon falcı Kalkhas’a baş vurmuş. Kalkhas, Av Tanrıçası Artemis’ in, kendilerine kızdığı için, rüzgârı durdurduğunu söylemiş. “Ancak kızın iphigenia’ yı Artemis’e kurban edersen, her şey gene yoluna girer” demiş. Agamemnon, kurban etmek üzere kızını yanına çağırmış. Ama, Tanrıça genç kızın haline acımış, onun yerine bir geyik kurban etmelerini istemiş. Geyik kurban edilir edilmez, denizdeki durgunluk geçmiş, rüzgâr çıkmış. Donanma da yola çıkabilmiş.

Bundan sonra, Agamemnon, Truva (Troia) önlerinde çetin savaşlara girişir. Bu savaşların pek çoğunda başarı kazanırsa da, bir ara umutsuzluğa kapılır; çok uzun süren savaşın bir ân önce bitmesini ister. Bütün dileği, Akhailar’ı yurtlarına götürmektir. Akhl-leus, bunu öğrenince Agamemnon’a gücenir, savaştan çekilir. Ancak, tehlike doruğuna varınca, gene dayanamaz, arkadaşı Patroklos’u Akhailar’ın yardımına gönderir.

Agamemnon yurduna dönünce bakar, karısı Kiütalmestra’yı Aigisthos baştan çıkarmış. Klütaimestra bununla da yetinmez, daha ileri giderek Agamemnon’u öldürür. Ama, Agamemnon’un kızı Elektra erkek kardeşi Orestes’i kurtarmayı başarır. Orestes büyüyünce, annesi Kiütalmestra’yı öldürerek babasının öcünü alır.


Advertisement

Yorum yazın