Agrippina

AGRİPPİNA

Roma imparatoru Germafıicus ile Agrippa’nın kızıdır, imparator Caligula’nın kızkardeşi, imparator Neron’un da annesidir. Temiz bk hayat sürmediği için, imparator Caligula zamanında sürgüne gönderilmiştir (40). Ancak, bir yıl sonra imparatorolan Claudius, Agrippina’yı sürgünden geri getirtmiş, sonra da onunla evlenmiştir. Agrippina, kocasını kendi hükmü altına alınca, birinci kocasından olma oğlu Neron’u imparatorluk tahtına oturtabilmek için bütün gücüyle uğraşmaya başlamıştır. En sonunda da, Claudius’u zehirletip, oğlu Neron’u imparator ilân etmeyi başarmıştır (54). Yalnız, Neron o sıralarda hem çok küçüktü, hem de tecrübesizdi. Bu yüzden, annesi imparatorluğu kendisi yönetmek istedi. Bunun üzerine, anaoğulun arası açıldı. Bu çekişme çok geçmeden son buldu; Neron öz annesi Agrippina’yı öldürttü.


Advertisement

Yorum yazın