Ahiret nedir

Ahiret nedir

ilkel insan topluluklarının inancına ve bazı dinlere göre, insanların öldükten sonra gideceği yerdir. Kimi inanışlara göre, ölünün yalnız ruhu, kimine göre de hem ruhu, hem de bedeni ahrete göçerek orada yaşamaya devam eder. Bir inanışa göre de, insan öldükten sonra, ruhu başka bir bedene bürünerek ahrete gider.

Eski insanların çoğunun inanışına göre, ahret dünyanın içindeydi; ancak, yeryüzünden bir ırmakla ayrılmıştı; kapısının önünde de bir köpek beklerdi. Birçoğu da, ahretin denizin dibinde, ya da gökyüzünde olduğuna inanırdı. Kimine göre, kötü kişilerin ruhları yerin dibine iner, iyilerinki de göğe yükselir. Bazı ilkel topluluklarda da, ölülerin ruhlarının dünyaya geri döndüğüne inanılır. Bunun gibi, şehitlerin, çocuk doğururken ölen kadınların, günah işlemeden ölenlerin ruhlarının da gökyüzünde kalacağına dair bir inanış vardır.


Advertisement

Yorum yazın