Ahlak Suçları Nelerdir

Ahlak Suçları Nelerdir

AHLÂK SUÇLARI — Genel ahlâka ve iffete aykırı olan fiil ve hareketlerdir.
Ceza Kanunumuz, Basın Kanunumuz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuz bu fiil ve hareketleri suç saymış, cezalandırmışlardır. Ayrıca, Fuhuşla Mücadele Nizamnamesi ile Polis Vazife ve Salâhiyetlerine ilişkin kanun bu suçların takip usulleri ve alınacak tedbirleri tanzim etmiştir.
«Irza geçme, küçükleri baştan çıkarma, iffete taarruz, kız, kadın, erkek kaçırma, fuhşiyata tahrik, zina, neseple ilgili (çocuk gizlemek, yerine başka bir çocuk koyarak nesebini yok- etmek, değiştirmek, çocukların kimliğini saklayarak darülaceze veya bir hayır sahibi tarafından alınabilecek umumun görebileceği bir yere bırakmak) fiiller adab-ı umumiye aleyhine suçları kapsarlar.» Ağır cezalarla bu fiiller cezalandırılmış, özellikle küçükler hakkında işlenen fiillerde bu cezalar artırılmıştır. «Müstehcen ve hayasızca yazılmış her nevi yayın, ilân ve resimler, filimler, piyesler her türlü tiyatro eserleri, plâkları yapanlar, yayanlar bilerek bunları teşhir ve çoğaltanlar da suç teşkil eden fiilleri icra etmiş olurlar.» Bu suçlar Ceza Kanunumuz, Basın Kanunumuz ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuza göre cezalandırılmışlardır.


Advertisement

Yorum yazın