Ahmed bin Hanbel Kimdir

 Ahmed bin Hanbel Kimdir , Ahmed bin Hanbel hayatı ve eserleri hakkında bilgiler.

imam, dört Sünni İslam mezhebinden Hanbelilik’in kurucusu (Bağdat 780 – ay.y.855). Kuran-1 Kerim’i yorumsuz, tartışmasız, kıyaslamasız kabul etmek düşüncesini getirdi. Hanbel’e göre, tanrı sözleriyle çözümlenemeyen sorunlar, peygamber sözleriyle (hadis) çözümlenecektir. Bazılarına göre, bir fıkıhçıdan çok bir hadisçi sayılır. Kuran-ı Kerim’in “mahluk olmadığı” görüşünü taşıyanları desteklediği için Halife El-Memun ve El-Mutasım dönemlerinde baskı altında kaldı. Kelam konusunda ilk müslümanlar (Selefiyyün) gibi düşünür, bu düşünceye aykırı davranışları sapkınlık sayar. Görüşlerini, bir hadis derlemesi olan “Müsned” adlı eserinde topladı.


Advertisement

Yorum yazın