Ahmed Resmi Efendi kimdir

Ahmed Resmi Efendi kimdir – Ahmed Resmi Efendi hayatı ve eserleri hakkında bilgiler

(1700-1783) Ünlü Osmanlı elçilerindendlr. Girit’te doğmuştur Berlin’e, Viyana ya elçi gönderildi Kaynarca Antlaşması için yapılan görüşmelerde,

Türk başmurahhası (büyükelçisi) olarak bulundu. Yurt içinde de, birçok önemli devlet memurluklarında görev aldı. Ahmet Resmi Efendi İstanbul’da ölmüştür. Karacaahmet mezarlığında gömülüdür.

Ahmet Resmi Efendi’nin birçok eserleri de vardır. “Viyana Sefaretnamesi” ile “Prusya Sefaretnamesi” adındaki eserleri 1884’te ve 1886’da İstanbul’da basılmıştır. Ayrıca, 1768-1774 Rus Savaşı üzerinde “Hulâsat-ül -İtibar” adında bir eser de yazmıştır. Bundan başka, reisülküttaplarm (dışişleri Bakanlarının) biyografilerini veren, “Sefinet-ür-Rüesa” adında bir eseri de basılmıştır. Sefaretnameleri almancaya da çevrilmiştir.
Ahmet Resmi Efendi yaşadığı devrin devlet ve siyaset adamları arasında gerek çalışkanlığı, iyilikseverliği, dürüstlüğü, gerekse bilgisi bakımından büyük bir ün kazanmıştı. Bu değerleriyle, devrin, sadrazamlıktan sonra, en itibarlı görevi olan Kethüda-yı Sadr-ı Âli’liğe (içişleri bakanlığına) yükselmişti.


Advertisement

Yorum yazın