Ahmet Ağaoğlu kimdir

Ahmet Ağaoğlu kimdir – Ahmet Ağaoğlu hayatı ve eserleri hakkında bilgiler

(1869-1939) İkinci Meşrutiyet devri ile Cumhuriyetin ilk yıllarında, eğitim, fikir, gazetecilik, alanlarında tanınmış bir yazarımız-dır. Azerbaycan’da Şuşa şehrinde doğdu. Lise öğrenimini Tiflis’te yaptı. Bu arada arapça, farsça, rusça öğrendi. Sonra, hukuk öğrenimini yapmak üzere Paris’e gitti. Orada hem hukuk öğrenimini tamamladı hem de College de Franse-ı bitirdi. Sonra, Azerbaycan’a dönerek, “Hayat”, “İrşad”, “Terakki” dergilerinde ileri görüşlü, milliyetçi yazılar yazmaya başladı. Türkiye’de Meşrutiyet’in ilanı üzerine, İstanbul’a geldi. Burada Basın Genel Müdürlüğü, milletvekilliği, profesörlük yaptı. Çeşitli konularda yirmiye yakın eser yayınladı, birçok makaleler yazdı; “Tercüman«! Hakikat” gazetesinin başyazarlığını yaptı; “Serbest Cumhuriyet Partisi” kurucuları arasında yer aldı.

Bibliyografya:

Başlıca eserleri— üç Medeniyet (1928 , 1972); İngiltere ve Hindistan (1929); Devlet ve Fert (1933); Türk Hukuk Tarihi (1941); İhtilâl mi, İnkılâp mı? (1942); İslâmlıkta Kadın (1959).


Advertisement

Yorum yazın