Ahmet Han Kimdir

Ahmet Han Kimdir

AHMET HAN, Altınordu hükümdarı (? -öl. 1481). “Seyit Ahmet Han” diye de anılır. Babası Küçük Muhammet Han’ın yerine hükümdar oldu. Timur’un saldırı ve baskısı sonucu çok zayıflayan devleti güçlendirmeğe uğraştıysa da başaramadı. Hem Kırım Hanlığı «hem de Moskova Knezliği (prensliği) ile savaşmak zorunda kaldı. Çeşitli tarihlerde Moskova üzerine yürüdü. 1465’te Moskova varoşlsfrına kadar ilerledi, kentin önemli bölümünü ateşe verdi. Ancak, kendi ülkesinde başgösteren karışıklıklar ve Kırım Hanlığı nın Altınordu kuvvetlerine arkadan saldırması nedeniyle geri çekilmek zorunda kaldı. Lehistan-Litvanya Krallığı, Osmanlı imparatorluğu ile antlaşmalar yaparak bu ülkelerle iyi ilişkiler kurmak istedi. Fatih Sultan Mehmet’e bir mektup yollayarak gerekirse Osmanlı ordusuna asker vermeye hazır olduğunu bildirdi. 1480’de Lehistan Kralı Kazimir’in verdiği güvenceyle yeniden Moskova üzerine yürüdü. Rus kuvvetlerini Uga Irmağfna kadar izledi. Lehistan kralı verdiği sözü tutmadı, üstelik Kırım Hanlığı Saray kentini de yağmaladı. Bunun üzerine ordusunu geri çekti. 1481 ’de Don Irmağı yakınlarında kışlarken ibak Han’ın kuvvetlerince baskına uğradı ve öldürüldü. Ahmet Han’ın ölümü, Altınordu devletinin tarih sahnesinden silinmesine yol açtığı gibi Moskova’nın Türk baskısından kesin olarak kurtuluşuna neden oldu.

AHMET HAN Bahadır, Hintli din yenilikçisi (Delhi 1817 – ay.y. 1898). İngiliz mandasındaki ülkesinde bütün görevlerde ingilizlere bağlı kaldı. Siyasetle uğraşmayarak kendisini İslam dininde yapmayı amaçladığı yeniliklere verdi. Eğitim aracılığıyla ön yargılara karşı savaşım yoluyla yurttaşlarının kalkınabileceğine ve bunun için dinsel inançlarda bazı yenilikler yapılması gerektiğine inanıyordu. 1878’de Aligarh İngiliz Doğu Müslüman Koleji’ni kurdu. 1920’de üniversite olan bu okulda, düşünceleri doğrultusunda bir eğitim programı uygulamaya çalıştı. Çağdaş bilim öğretilerinin Kurana uygun olduğunu kanıtlayarak İslam dininde buna göre bir yenilik yapmak istiyordu. Din hakkındaki bu yorumu, geniş tartışmalara yol açtı. Pakistan’ın kurulmasında öncülük edenler arasında Ahmet Han’ın da adı anılmaktadır.


Advertisement

Yorum yazın