Ahmet Hilmi Paşa

Ahmet Hilmi Paşa Kimdir , Ahmet Hilmi Paşa hayatı hakkında bilgiler.

Hekim (Kayseri ? – İstanbul 1905). 1864’te Askeri Tıbbiye’yi bitirdi. Ordunun çeşitli kademelerinde hekimlik yaptıktan sonra binbaşıyken Askeri Tıbbiye’de asistan, Mülki Tıbbiye’de kimya hocası olarak görev yaptı. Askeri Sağlık Dairesi ikinci başkanı ve Tıp Mektebi Nazırı oldu. Tıp öğreniminin Türkçe yapılması için uğraş verdi. Cemiyeti Tıbbiyei Osmaniye’nin kurucuları arasında yer aldı. Tıpla ilgili olarak yayımlanan başlıca yapıtları: Emraz-ı Umumiye-i Cerrahiye (Genel Cerrahlık Hastalıkları); Analitik Kimya; Madeni Kimya; Patolojik Anatomi; Ameliyat-/ Cerrahiye (Cerrahlıkta Ameliyat) Malgaine’den çeviri.


Advertisement

Yorum yazın