Ahmet Muhtar Paşa kimdir

Ahmet Muhtar Paşa kimdir – Ahmet Muhtar Paşa hayatı hakkında bilgiler
(1839 – 1919) Osmanlı sadrazam ve komutanlarındandır. Bursa’ da doğdu. Katırcı-oğlu ailesinden Halil Efendi’nin oğludur. 1860’da Harbiye’den kurmay yüzbaşı olarak çıktı. Bir süre Harbiye’de öğretmenlik yaptı. 1870’te, kendisine Paşa rütbesi verilerek, Yemen’in merkeze bağlılığını sağlamlaştırmak üzere gönderilen ordunun başına geçirildi. Buradaki başarısından ötürü, bir süre sonra müşirliğe (mareşalliğe) yükseltildi. 1876’da, Bosna-Hersek ile Sırbistan ve Karadağ’da çıkan ayaklanmalar sırasında, Karadağ’da savaştı. Ertesi yıl da, Osmanlı-Rus savaşına katılarak, Zivin’de Ruslar’a karşı büyük zaferler kazandı. Kars ve Erzurum’un savunmasında büyük yararlıklar gösterdi.

Bir süre sonra, Mısır Fevkalâde Komiseri olarak Mısır’a gönderildi; yirmiüç yıl orada kaldı. 1908 devriminden sonra, İstanbul’a döndü, önce Ayan Meclisi’ne üye, reis vekili oldu; sonra da 1913’te meclis reisliğine getirildi. Balkan Savaşı’nın başlamasından hemen önce de sadrazam oldu. Ahmet Muhtar Paşa’nın sadrazamlığı, Balkan Savaşı bozgununa rasladığı için, pek başarılı olmamıştır. İstanbul’da öldü; Fatih Camisi avlusundaki mezarlığa gömüldü.’*

Ahmet Muhtar Paşa Cemiyet-i Tedrisiye-i İslâmiye adındaki kültür derneğiyle Darüşşafaka Lisesi’nin kurucusudur. Bugün kullanmakta olduğumuz uluslararası saat sistemiyle Milâdi yıl sisteminin kullanılması gereğini ilk önce ileri süren de odur. Başlıca eserleri, “İslâhat-ı Takvim”, “1294 Anadolu-Rus Muharebesi”, “Takvim-i Mâli”dir.


Advertisement

Yorum yazın