Ahmet Musa

Ahmet Musa Kimdir , Ahmet Musa hayatı ve eserleri hakkında bilgiler.

AHMET MUSA, minyatür ressamı (15. yy). Bağdat’ta yetiştiği sanılır; Fatih zamanında Osmanlı saray çevresine girdi. Topkapı Sarayı’nda bulunan 2.154 no’lu albüm resimlerindeki Ahmet Musa adının, doğudaki “Ahmet Musa”ya duyulan hayranlık nedeniyle verildiği ya da bu adı sanatçının kendisinin aldığı düşünülür. Peygamberin Miracını konu alan ve üslup birliği gösteren bu albüm resimleri 15. yy özelliği taşımaktadır. Resimlerde izlenen grupların düzeni, figürlerin hareketleri, geniş alanları örten renk lekeleri, küçük boyutlarda yapılmış olmalarına karşın 15. yy Avrupa duvar resimlerini anımsatır. Resimlerde dekoratif öğelere rastlanmıyor. Figürler basit hareketlerle yalın bir dekor içinde yer alıyor. Bazı resimlerinde izlenen dekoratif süsler de konunun dışında, resmin kenarında görülüyor. Sanatçı konuyu hiçbir katı kurala bağlı kalmadan işlemiştir. Bu resimlerden birinde Peygamberin yüzünün işlenmesi, o dönemde Batı’da yaşanan din hoşgörüsünün doğuda da yaşandığı; açılma dönemi yaşayan Osmanlı Sarayı’nda bu resimlerin yadırganmadığı düşünülür. Ancak Peygamber’in yüzüne sonradan eklenen peçe (bir araştırmacının sonradan sildiği sanılıyor) öteki resimlerin Fatih’ten sonraki bağnazlık hareketlerinde kaybolduğunu düşündürmektedir. Eldeki tek eseri: Miraçnamedir (Topkapı Sarayı, No. 2.154).


Advertisement

Yorum yazın