Ahmet Tulunoğlu

Ahmet Tulunoğlu (835 – 884)

Mısır’da, Tulunoğulları Devleti’ni kuran bir Türk beyidir. Samanoğulları’ndan Nuh, Ahmet’in babası Tulun’u Bağdat Halifesi Memun’a göndermişti. Tulun orada asker olarak yetişip yükseldi. Ahmet de Bağdat’ta doğdu; asker olmak üzere yetiştirildi. Bir süre sonra, Mısır valisi oldu. Ayaklanmaları bastırarak, Suriye’yi almayı başardı. 870-880 yılları arasında, Halife Mu’temid zamanında, kendi adına para bastırarak, Suriye’de bağımsızlığını ilân etti.


Advertisement

Yorum yazın