Ainesidemos Kimdir

Ainesidemos Kimdir

Yunan septik (kuşkucu) filozof (Girit’te Knossos İÖ 1 .yy ?-?).iskenderiye’de ders verdi. Başlıca eseri Pyrrhon’un ilkeleri adını taşıyan kitaptır. Bundan Photios’un yaptığı bir özet kalmıştır. Ainesidemos kendisinden yüz elli yıl önce yaşamış olan ve kuşkuculuğun temsilcisi sayılan Pyrrhon’un felsefesini canlandırdı ve kuşkuculuğu haklı gösterecek nedenleri on kanıt (tropoi) halinde topladı. Bu on kanıtın başlıcaları şunlardır; Hayvanlarda olduğu gibi insanlarda da duyma ve anlama bakımından birçok ayrılıkların bulunması, aynı kimsenin değişik koşullar ve etkiler altında başka başka duygu ve düşenceler edinmesi, duygu araçlarımızın çok kez bizi aldatması, izlenimlerin tekrarı ile körleşmesi, toplumsal koşulların, inanışların etkileriyle, gerçeklerin birçok değişiklikler gösterebilmesi vb. Bu ilkeleri, Ainesidemos’umizinden yürüyen Agrippa, Sextus Empiricus gibi kuşkucu filozoflar da benimsemişlerdir. Kesin bir doğrunun olamayacağını savunan bu görüş, göreceliğin (relativizm) kaynağını oluşturur ve bilimsel araştırmalarda dikkate alınması gereken bir görüş sayılır.


Advertisement

Etiketler:

Yorum yazın