Ak ağa

AKAĞA – Ak ağa

Osmanlı sarayında beyaz hadım ağalarından meydana gelmiş bir sınıfın adıdır. Akağalar sarayın Bâb-üs Saade denilen üçüncü kapısını bekleyen ağalarla Enderun Ağaları’ndan ibarettir. Siyah hadımlardan ayır-detmek için, bunlara akağa, bekledikleri kapıya da Akağalar Kapısı denmiştir.

Sayıları seksen kadar olan akağaların başına Kapıağası, ya da Bâb-üs Saade Ağası denirdi. Kapıağası, 1582 yılına kadar sarayda padişah ailesinin oturmakta olduğu kısmın en büyük âmiri sayılırdı. Ancak, o tarihte Harem kısmının yönetimi Dar-üs Saade Ağası (Kızlar Ağası)’na verilince, akağaların nüfuzu da azaldı.

Sarayın en önemli görevlerine akağalar getirilirdi. XVII. yüzyılın başlarına kadar, Bâb-üs Saade ağaları sarayda padişahın yetkili vekili sayılırlardı.

Akağalar Enderun’da yetiştirilirlerdi. Bunların yalnız saray hizmetlerinde değil, dış hizmetlerde de kullanıldığı olmuştur. Hattâ, içlerinden vezir, vezir-i âzam olanlar bile vardır.


Advertisement

Yorum yazın