Aka Gündüz kimdir

Aka Gündüz kimdir – Aka Gündüz hayatı ve eserleri hakkında bilgiler

AKA GÜNDÜZ (1885 – 1958)

Temiz Türkçesiyle, gerçekçi üslubuyla tanınmış bir romancımızdır. Asıl adı Hüseyin Avhi’dir. Selânik dolaylarında, Katerin’de doğdu. İstanbul’da Galatasaray Sultanisi’nde (Lisesinde), Edirne ve Kuleli idadilerinde okudu. Harbiye’de öğrenciyken, hastalandı. Bu yüzden, askerliği bırakmak zorunda kaldı. Daha sonra, Paris’te Güzel Sanatlar Okulu’na, Hukuk Fakültesi’ne devam etti. Meşrutiyetten önce, Selânik’te İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne girdi. 31 Mart Vakası’ndan sonra da, Hareket Ordusu’na gönüllü yazıldı. Orduyla birlikte İstanbul’a geldi. Kısa bir süre devlet hizmetinde çalıştıktan sonra, yazı hayatına atıldı. Birçok takma adlarla yazdıysa da, en çok Aka gündüz adıyla tanındı. 1932’de milletvekili seçildi, on yıl milletvekilliği etti.

Aka gündüz ilk yazılarını “Genç Kalemler” ve “Çocuk Bahçesi” adındaki dergilerde yayınlamıştır. Bu arada, ulusal konular üzerine çeşitli şiirler de yazmıştır. Ancak, asıl ününü romancılıkla kazanmıştır. Tiyatro alanında çalışmaları da vardır.

Eserlerinden bir kısmı son yıllarda filme de alınmıştır.

Bibliyografya:

Eserleri.— Muhterem Kaatil (1914); Bozgun (1919); Yarım Türkler (1919); Hayattan Hikâyeler (1928); Bu Toprağın Kızları (1928); Dikmen Yıldızı; Bir Şoförün Hâtıra Defteri; İki Sünaü Arasında (1929); Üç Kızın Hikâyesi (1933); üvey Ana (1933); Çapraz Delikanlı (1938).
Hakkındaki eserler.— Aka Gündüz, Hayatı ve Eserleri (Sadeddin Nüzhet Ergun, 1937); Aka Gündüz (Murad Uraz, 1938); Bütün Cepheleriyle Aka Gündüz (Hilmi Yücebaş,


Advertisement

Yorum yazın