Akademi nedir

Akademi nedir
Eflâtun’un dinlenme yeri olan Akademos’ tan gelir. Akademos, Atina yakınlarında, çepeçevre duvarla kuşatılmış, ağaçlık, sulak bir eğlence bahçesiydi. Eflâtun, kendi küçük arazisine çok yakın olan bu bahçeyi sonradan ders yeri olarak seçmiştir. Böylece de, bu kelime, Eflâtun’un kurduğu felsefe okulunun adı olarak kalmıştır.
Bugünkü anlamıyla, “akademi”, bilim sanat ve edebiyatta ilerlemeyi, gelişmeyi sağlamak amacıyla çalışan bir okul, ya da kurumdur. Bu anlamda kurulmuş ilk akademi, Ptolemaios’un İskenderiye’de kurmuş olduğu müzedir. Yunanistan’ın da, Doğu’nun da en ünlü bilginleri burada toplanmışlardı. Ünlü İskenderiye Kütüphanesi’nin çekirdeği de bu müzedir. Bizans tarihinde ise, IX. yüzyılda bilimi yaymak amacıyla bir enstitü kurulmuştur. Bu kurumun kurucusu Bardas’tır. Kurum devletten de yardım görmüştür.

Rönesans’ın başlamasıyla, İtalya’daki akademiler de gelişmeye başlamıştır. 1433’te Antonio Becadelli, Academia Pontaniana’yı, 1442’de de Coslmo de Medici, Accademla Platonica’yı kurmuştur.

Avrupa’da akademilerin kurulması İse,

XVII. yüzyıldan sonra başlar. Bugüne kadar birçok ülkelerde bilim, edebiyat, tarih, tıp, güzel sanatlar akademileri kurulmuştur. Bunların en tanınmışı, 1635’te Fransa’da kurulmuş olan L’Academie Française (Fransız Akademisi)’dir. 1793 devrlminde, öbür akademilerle birlikte, L’Academie Française de ortadan silinmiştir. Bugünkü L’Academie Française ise, 1795’te kurulan L’lnstitut de France’ın bir koludur.

Eskiden beri, birtakım akademiler yüksek okul görevini görmüştür. Bizdeki Güzel Sanatlar Akademisi, Harp Akademisi gibi. Yurdumuzda, tam anlamıyla akademi sayılabilecek okullar ise, 1851’de kurulan Encümen-i Dâniş, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Türk Coğrafya Kurumu ve Türk Hukuk Kurumu ‘dur.


Advertisement

Yorum yazın