Albatros kuşu hakkında bilgi

Albatros nedir

• Yorulmaz bir gezgin olan albatros, gemilerin ardında uçmayı sever. Kanat açıklığına bakılırsa okyanusların en büyük kuşu sayılabilir, ancak son derece ürkek ve korkaktır; küçük martıların önünde bile gerileyip kaçar. Sağlam ve iri gagasına karşın, iri balıklara da saldıramaz. Bu çekingenliği yüzünden, küçük deniz hayvanlarıyla ve gemilerden atılan artıklarla yetinir; hattâ kokmuş etleri bile yer. Yani albatros, denizlerin kartalı değil, akbabası sayılabilir.
• Eluna karşılık, bu büyük kuşlar görkemli uçuşlarıyla, Atlas Okyanusu’ndan Büyük Okyanus’a esen şiddetli fırtınalara karşın saatlerce gökte kalarak gösterdikleri dayanık-lıkla, insanda saygı uyandırırlar. Kanat çırpmadan kendilerini rüzgarın akışına kaptırıp uzun yollar aldıklarına bakılırsa, bu iklim koşullarını değerlendirdikleri bile sanılabi-lir. Albatroslar 10 000 km uçabilirler.

• Ancak, albatros uçarken ne kadar rahat ve zarifse, yere konduktan sonra da o kadar beceriksiz ve hantaldır. Ünlü Fransız ozanı Baudelaire, bir geminin kaptan köşküne kapatılmış tutsak bir albatrosu anlatan dizelerinde, onu, alaycı kalabalığa katılmak için düşünce ve yücelik evreninden ayrılmak zorunda kalınca gülünçleşen «bulutlar prensini andıran» ozana benzetir. Büyük kanatlarının içinde kösteklenmiş gibi duran kuş, denizcilerin alaylarına kıpırdanmaksızın katlanır.

• Boyu 1,70-1,75 m’yi kanat açıklığı yaklaşık 4 m’yi bulan bağırgan albatrosun CDiome-dea ululansJ davranışı, gerçekten şiirdeki gibidir. Bu koca kuşun tüyleri beyazımsı, yalnız kanat uçları esmerdir. Çengel uçlu kocaman sarı gagasının üstündeki burun delikleri, borumsu iki boşluğun bitiminde yeralır. İki borunun ucundaki burun deliklerinin bu iki ayrı yarık halinde olması, albatrosun da içinde bulunduğu fırtına kuşları (Pro-cellorii formes) takımının belirgin özelliğidir.

• Bu gezgin kuş, uçmaktan yorulunca kendini dalgaların kucağına bırakır; dalgalarla hafifçe sallana sallana gece uyur. Kuru ot ve çalılarla yuva yapmak için en ıssız kıyılara yerleşir. Yuvası koni biçiminde, yaklaşık bir metre yüksekliğinde, 60 santimetre çapındadır. Dişi albatros genellikle bir yumurta (yaklaşık 8 sm çapında) yumurtlar ve üstünde kırk gün kadar kuluçkaya yatar. Yavruların eğitimi uzun sürer; bir yıldan önce yaşamlarını kendi başlarına sürdüremezler.
• Albatrosların öteki türleri, takımın öteki çeşitli temsilcileri gibi daha küçüktür; takımın dört familyasından en iyi bilinenler şunlardır: Albatros-giller; aralarında yelkovanların da bulunduğu yelkovangiller; en tipik örneği fırtmakuşu olan fırtmakuşugiller. Fırtına-kuşu, takımın en küçük kuşlarından biridir; boyu-16 sm’yi geçmez; tüyleri kara kehribar gibi parlar. Büyük yelkovanın boyu elli santimetreye yaklaşır. Sırtı külrengi, karnı beyaz olan küçük yelkovan ise, yaklaşık 35 sm kadardır. Bu iki kuşla birlikte fırtmakuşu, Batı Avrupa kıyılarına, yuva yapmak için raslantısal olarak uğrarlar. Akdeniz’de bağırgan albatrostan başka türe rastlanmaz.

KUŞLAR / UÇUŞ /

YUVA YAPMA


Advertisement

Yorum yazın