Albümin Nedir

Suda eriyebilen ve nötr tepki gösteren proteinli maddelerdir. Karbon, oksijen, azot, hidrojen, kükürtten oluşurlar. Albüminler, glikolden başka bütün amino asitleri kapsarlar. Kükürt yüzdeler» yüksektir; tuzlarla çökertilmesi çok güçtür. Ancak % 70-100 oranındaki eriyiklerle çökerler. Albümin bitkilerin, hayvanların dokularında, sıvılarında bulunur, örneğin, sütte, kanda, yumurtanın akında albümin vardır. Albüminler suda erirler; ısı karşısında ise koyulaşıp pıhtılaşırlar. Çürüyünce, kükürtle hidrojen çıkartırlar. Çürük yumurtanın kokusu bundan ileri gelir.


Advertisement

Etiketler: ,

Yorum yazın