Albüminüri Hastalığı Nedir

Albüminüri Hastalığı Nedir

İdrarda albümin bulunmasına “albüminüri” denir. Albüminüri böbrek süzgecinde bir bozukluk bulunduğunu gösterir. Kızıl, kabakulak, kızamık, grip, yılancık gibi ateşli hastalıklarda, gebelikte, geçici bir albüminüri görülebilir. Bright hastalığında ise albüminüri süreklidir. Sonuçları her zaman için ağırdır. Ancak, idrarında az miktarda albümin bulunmasına rağmen, uzun bir süre yaşayanlar da vardır.
İdrarda albümin bulunup bulunmadığını anlamak için, nitrik asitten yararlanılır. Nitrik asit, soğukta idrara katılınca, idrarda albümin varsa özel görünüşte beyaz bir tortu
meydana gelir. Sıcakta da, asetik asit gibi etkenlerle albüminin varlığı ortaya çıkarılabilir.
Kan, idrar gibi fizyolojik sıvılardaki albümin miktarı “albüminimetre” denilen aletle ölçülür.


Advertisement

Yorum yazın