Alçıtaşı nedir – Alçıtaşı nerelerde kullanılır

Alçıtaşı

• Eskiden «selenit» diye adlandırılan alçıtaşı (doğal kalsiyum hidrosülfat), çoğunlukla saydam billurlar (bazen çok büyük boyutlu) biçiminde bulunan çok yaygın bir mineraldir; çok düz olan yapraklanma yüzeyleri üstünde çok çeşitli yansımalar yapar. Çok-biçimli bir mineraldir; mızrak ucu biçiminde («mızrak ucu» ya da «kırlangıç kuyruğu» diye adlandırılan tür), çöl gülü biçiminde ya da şekeri andıran, bu yüzden de «sakaroyit alçıtaşı» diye adlandırılan küçük billurlar biçiminde billurlaşabilir. Özgül ağırlığı 2,31 -2,33’tür.
• Alçıtaşımn sertliği çok azdır; tırnakla bile çizilebilir. Hidroklorik asitle işlem görmüş alçıtaşı tozu, aleve tutulduğunda, kalsiyum varlığından ileri gelen kırmızı bir renk verir. Suda çevre sıcaklığında, litre başına yaklaşık 2 gram kadar erir. 150JC’a doğru, suyunun 3/4’ünü yitirir ve bu su yitimiyle beyaz bir toz halini alan yarı-sulu alçıtaşına dönüşür. Yeniden suyla temas ettirildiğinde, sertleşip donarak hızla yeniden billurlaşır: Bu, alçıdır.

• Alçıtaşı, buharlaşma yoğun olduğu zaman deniz suyunda-ki erimiş tuzların kimyasal olarak çökelmesiyle oluşan bir mineraldir. Bu, özel doğal koşullar gerektirir: Denizin sığ olması; yeterince sıcak bir iklim; nispeten sınırlı bir su dolanımı. Alçıtaşı, çökecek ilk tuzdur.

• Alçıtaşı, bütün doğal sülfatların en yaygın olanıdır. Geniş ölçüde dağılmıştır ve alçı üretimi için ocaklar ya da madenler halinde işletilen kütlesel yığınlar oluşturur. Fransa’da, Almanya’da, Avusturya’ da, Kanada’da Meksika’da ve A.B.D’nde (New York, Michigan, Texas, İowa, Kaliforniya Ohio, Maryland, vb. eyaletler) önemli alçıtaşı yatakları vardır. Meksika’da Chihuahua’da-ki bir mağarada su dolu, iğne biçimli, hareketli kabarcıklar görünümlü alçıtaşı billurlan bulunmaktadır.


Advertisement

Yorum yazın