Ali Kemal kimdir

ALİ KEMAL (1867-1922)
• İstanbul’da doğan Ali Kemal’in gerçek adı Ali Rıza’dır. Mülkiye’nin dördüncü sınıfından ayrılarak öğrenim için Paris’e, sonra da Cenevre’ye gitti (1886). Bütünüyle Paris’e yerleşmek için babasından kalan yerleri satmak amacıyla İstanbul’a döndü; ama siyasal çalışmaları nedeniyle tutuklanarak Halep’e sürüldü (1889). Halep’te fransızca ve edebiyat dersleri verdikten sonra, 1894’te yeniden Paris’e gitti; İkdama yazı göndererek ve özel dersler vererek geçimini sağladı. Brüksel elçiliği ikinci katibi oldu; Mısır’daki prenslerin çiftlik kahyalıklarını yaptı.

Görevden ayrılınca, gazetesi Peyam’ı Mih-ran Efendi’nin Sabah’ı ile birleştirerek Peyam-ı Sabah’ı çıkarmaya başladı.

• Ulusal Kurtuluş savaşma karşı yazılar yazan Ali Kemal, Nureddin Paşanın adamlarınca tutuklanarak yargılanmak için Ankara’ya doğru yola çır karıldı; ama İzmit’te halk tarafından linç edildi.

• II. Meşrutiyet’te İstanbul’a dönen Ali Kemal, Hürriyet ve İtilaf partisine girdi. İkdam’m baş yazarı oldu, İttihat ve Terakki ile mücadele etti, Peyam gazetesini çıkardı (1913). Damat Ferit kabinesinde önce Maarif, sonra Dahiliye nazır
• Tarih ve edebiyat alanında makaleler yazan Ali Kemal’in edebiyatımıza gerçek hizmeti, Rıza Tevfik, Yahya Kemal, Ahmet Refik, Yakup Kadri, Hüseyin Daniş gibi ünlü kişileri Peyam’ın edebiyat eki Peyam-ı Edebî’de toplamasıdır.

• Paris Musahebeleri (Paris Sohbetleri) (18991, Sorbonne Darüf ünün unda Edebiyat-ı Hakikiye Dersleri (1900),Mesele-i Şarkiyye (1900), Yıldız Hatı-rat-ı Elimesi (1910), Bir Saf-ha-i Tarih (1913) gibi anı, inceleme ve sohbet kitaplarının yanısıra, makalelerini Fetret (1913) adlı kitapta toplamış, anılarını Peyam-ı Edebi’de Ömrüm başlığıyla yayımlamıştır (1914).


Advertisement

Etiketler:

Yorum yazın