Alkol Nedir

Alkol adı, bir zamanlar yalnızca şarap ve bira gibi içkilerin yapımında kullanılan maddeye verilirdi. Bundan bin yıl önce yaşamış olan Arap kimyacıları ilk olarak şarabı kaynatarak damlalar biçiminde renksiz bir sıvı elde ettiler. Bu sıvı ilk bakışta suya benziyordu ama su olmadığı kesinlikle ortadaydı. Çünkü, titrek mavi bir alev çıkartarak yanıyordu. Tadı da oldukça keskindi.

Bugün, içkilerin içinde bulunan maddeye etil alkol adı verilir.Etil alkol sözcüğü, bazı durumlarda etanol olarak kısaltılmış bir şekilde kullanılır. Günümüzde alkol sözcüğü, bir bilim adamı için, bir takım ortak kimyasal özellikleri olan yüzlerce maddeden biridir. Bir de odun ruhu veya odun ispirtosu olarak tanımlanan mangal kömürünün içindeki zehirli alkol vardır. Bunun daha doğru adı metil alkol veya metanoldür. Propil alkol veya propanol, bütil alkol ve bütanol ise başka alkol örnekleridir.

içinde etil alkol bulunan içkiler, tarih öncesi zamanlardan beri yapılmaktadır. Bu içkiler, mayalanma (fermantasyon) olarak bilinen bir işlem sonunda elde edilirler. Bu işlem sırasında ferment (maya) denilen organik maddeler kullanılır. Bu organizmalar, tahıl veya meyva içinde bulunan şeker ile tepkimeye girerek etil alkol ve karbon dioksitgazı oluştururlar. Etil alkol, eriyik halinde kalır. Karbon dioksit gazı ise kabarcıklar yapar. Bu eriyik damıtılırsa alkol saf halde elde edilir. Alkolün tamamen arındırılması için birtakım kimyasal işlemlerden geçirilmesi gerekir.

Az ölçüde alkollü içkiler sağlık açısından fazla zararlı değildirler. Ancak çok alındığında alkol, ölüme yol açacak ölçüde zehirlidir.

Evlere giren birçok maddenin içinde alkol bulunur. Alkol, parfüm, içki veya antiseptik madde yapımında kullanılır. Sanayide birçok yararlı maddelerin yapımında, ergitici maddeler, katı yağlar ve plastik yapımında kullanılır. Alkolün gliserol olarak bilinen şekli ise patlayıcı madde ve ince kâğıt (selofan kâğıdı) yapımında kullanılır.

Alkoller, bütünüyle karbon, hidrojen ve oksijenden oluşurlar. Alkollerin yapısında daima, hidroksil veya OH grubu adı verilen bir atom grubu vardır. Bu nedenle çeşitli alkol türleri birbirine çok benzer. Alkoller her molekülün içerdiği karbon atomu sayısına göre sınıflandırılabilirler. Karbon atomu sayısı arttıkça molekülün ağırlığı molekülün ağırlığı da artar. Metanol (CH3OH) dizi içinde birinci, etanol (CH3CH2OH) ise dizi içinde ikinci gelen alkollerdir. Bunları propanol ve bütanol izler.

Etanol gibi molekülleri hafif olan alkoller, temiz sıvılardır ve su ile kolaylıkla karışırlar. Kaynama noktaları düşüktür ve kolaylıkla buharlaşırlar. Yandıkları zaman karbondioksit ve suya dönüşürler.


Advertisement

Yorum yazın