Altın nedir nerelerde kullanılır

Altın, altınlı kumlar içinde doğal element halinde, bileşiklerde de kükürt ya da arsenikle birleşmiş halde rasia-nan, güzel sarı renkli bir metaldir. Kimyasal simgesi Au’ dur: 1063°C’ta erir. Altın arıtma yöntehılerinden biri, onu cıva ile malgama, yapmak, yani bir tür altın-cıva alaşımı haline getirmek, sonra malgamayı damıtmaktır. Bu yüzden, cıva ile iş görürken dikkatli davranmak ve altından yapılma süs eşyalarına bu sıvıyı değdirmekten kaçınmak gerekir; yoksa, cıva değen bu eşyalar çabucak bozulur.

• Altının tek eriticisi cıva değildir. Bir-‘ hidroklorik asit ve nitrik asit karışımı olan ve «altın suyu» da denen klor suyu da, altını soğukta eritir. Sanayide altın arıtmak için, bu tepkimeden yararlanılır; elde edilen çözelti sonradan elektroliz edilir.

• Bu tepkimelerin dışında, altın hemen hiç bozulmaz; a-sitlere ve bazlara karşı olduğu gibi, atmosfer etkilerine karşı da duyarsızdır. Bu durum ona gümüş ve bakırla paylaştığı genel özelliklerini verir. Gerçekten, bu üç metalin elektron yapıları birbirine çok yakındır; ama bakır, altın ve gümüşten çok daha tepkindin Altının paslanmama özelliği, kuyumculukta ilgi çekici bir sonuç vermiştir: Altından ya da altına dayalı alaşımdan iki parça, kaynağı gerçekleştirmek için özel bir alaşıma gerek kalmadan, sıcakta birbirine değdirilerek kaynak yapılabilir.
• Kuyumculuktaki ve ekonomideki kullanımlarının yanı-sıra, altın, çeşitli eşyaların yaldızlanmasına yarar. Döverek son derece ince yapraklar haline getirilebilir; bu nicelik mikronun onda biri düzeyine (mikron milimetrenin binde biridir) erişebilir. Altın, metallerin telleşmeye en yatkın olanıdır. Bir gram altın, kilometrelerce uzunlukta tel haline getirilebilir. Bir altın yaprak, içinden bakıldığında, san değil, yeşildir.

• Altın az tepkin olmasına karşın, birkaç türev oluşturur. İki sınıf altın tuzu vardır: Altının birleşme değerinin 1 olduğu altın tuzları; birleşme değerinin 3 olduğu altın tuzları. Böylece, klorla altın klo-rür (AuCl) ve altın III klorür (AuCl3) elde edilir. Bir sulu altın klorür eriyiği, uzun süren kaynama sonucu, bir altın çökeltisi verir ve altın III klorür oluşur. Bu son madde, klorun altın üstüne doğrudan etkisiyle de elde edilen kırmızı bir katıdır. Ters yönde, altın III klorür ısıtılınca, klor açığa çıkarak, altın klorüre dönüşür.

• Altının, altın suyunda eritilmesi sırasında, daha karmaşık bir bileşik olan ve güzel sarı billurlar halinde bil-lurlaştırılabilen oriklorhidrik asit oluşur. Bu asidin sodyum tuzu, bazan , fotoğrafçılıkta, mor bir renk veren çok ince bir altın tabakası elde etmekte kullanılır.

• Altın aynı zamanda mavi ya da kırmızı renkli koloidal çözeltiler de verebilir; bu çözeltilerde çok ince tanecikler oluşturur: Bu dönüşüm bir altın III klorür çözeltisi üstüne bir indirgeyici çözeltinin, sözgelimi formik asit ya da formol çözeltisinin etkisiyle gerçekleştirilebilir. Bu koloitlerden biri olan Cassius erguvanı, porselen yaldızlamakta kullanılır.


Advertisement

Yorum yazın