Amenore Nedir – Nedenleri

Amenore Nedir – Nedenleri

Amenore: Adetin görülmemesi demektir. Eğer bir kadın adet görmesi gereken çağ içinde bulunduğu halde hiç adet görmemişse bu duruma birincil amenore, önce bir süre adet görmüş, daha sonra bu durum kesilmişse buna ikincil amenore denir. Amenorelerin (sebebin ait olduğu organa göre) ayırımı şu şekilde yapılabilir:
A. Uterus (Döl yatağı) amenoreleri.
B. Över (Yumurtalık) amenoreleri.
C. Böbreküstü bezi amenoreleri.
D. Hipofiz amenoreleri.
E. Hipotalamus amenoreleri.
A. Uterus (Döl yatağı) amenoreleri: Cinsel gelişim bozukluğu olarak döl yatağına sahip olmayan kadınlar hormonsal durumları normal olsa bile, adet göremezler. Seyrek oiarak, gebeliklerden sonra yapılan kürtajlarda endometrium (döl yatağının iç zarı) tabakasının iltihaplanması sonucu meydana gelen yapışıklıklar sonunda döl yatağı boşluğu kapanmış olacağından amenore, ikincil olarak belirebilir. Bu duruma Asherman sendromu adı verilir. Asherman sendromunda yapılacak tedavi kürtaj ile döl yatağı içinde var olan yapışıklıkların açılmasıdır.
B. Över (Yumurtalık) amenoreleri: Bir kaç tip yumurtalık amenoresi vardır:
a) Erken menopoz (Yaş dönümü): Ortalama menopoz yaşı 48 olmakla birlikte bir çok kadın 40 yaşlarında adetten kesilmektedir. 40 yaşından önceki menopozların erken menopoz kabul edilmesi gerekir. Bu kadınlarda a- detler önce düzensiz bir hal alır, seyrekleşir sonra da (bazen birdenbire) kesilirler ve bu ara sıcak basmaları kendini gösterir.
Erken menopozun kendiliğinden meydana geldiği durumlarda nedenler çoğu kez belli değildir. Büyük psikolojik sıkıntılar sonucu ortaya çıkan erken adetten kesilmelerde sebep yumurtalıkta değil hipotalamustadır ve bu kimselerde sıcak basmaları görülmez. Bazı araştırıcılar erken menopoza uğrayan kadınların bir kısmında cinsel kromozomun normaldeki gibi XX olmadığını ve XXX olduğunu ortaya çıkarmışlardır.
Erken menopoza uğrayan kadınların, daha ciddî (beyin tümörü v.s.) gibi nedenlerin ortadan kaldırılması ve gerekli hormon tedavisinin yapılması ve bu sayede (adetlerin yeniden kendiliğinden devamı çok kere sağlanamaz) kadında vaktinden önce damar sertleşmesi, enfaktüs ve kemiklerde yumuşama gibi kadınlık hormonunun azalması ile paralellik gösterdiği sanılan durumların önlenmesi için hekime görünmeleri gerekir.


Advertisement

Yorum yazın