Amerikan işçi federasyonu

AFL, işçi Federasyonu (American Federation of Labor). ABD sendikalar birliğinin, en eski ve güçlü federasyonu. ABD işçileri, meslek sendikaları ve çok sayıda işçi kuruluşları biçiminde örgütlenmişlerdi. 1886’da işverenlerin meslek sendikalarının yasal yetkilerini kabul etmemeleri üzerine meslek sendikaları. Ohio Eyaleti’nin Colombu kentinde yaptıkları toplantıda American Fedara-tion of Labor (AFL)’ı kurdular, başkanlığına da Amerikan sendikacılığında önemli yeri olan Samuel Gompersı seçtiler. Samuel Gompers kuruluşundan (1886) 1924’e dek Federasyonun değişmez başkanı oldu. Örgütlenmesi meslek temeline dayanan Amerikan işçi Federasyonu; işçi çıkarlarının toplumdaki öteki sınıfların çıkarlarından farklı olduğunu kabul eder, ancak kapitalist ekonomi düzeni içinde ulusal gelirin dengeli biçimde dağıtılmasını amaçlar. Uzun vadeli istekler yerine günü gününe hareket etmeyi ilke edinmiştir. Muhafazakâr görüşte olan Amerikan işçi Federasyonu (AFL), siyasal partilerle organik bağ içine girmekten ve herhangi bir siyasal partiye destek olmaktan kaçınmıştır. 1955’lerde yeni başkan George Meany’ın da çabasıyla AFL, adını koruyarak CIO (Congress Industrial Organizations) ile birleşti ve American Federation of Labor and Congress Industrial Organizations (AFLCİO) adını aldı. George Meany’nin ölümüyle (1980) yerine Lane Kirklend seçildi.


Advertisement

Yorum yazın