Amip Nedir

Amip Nedir
Kökkamçılılar altkolundan ve kökayaklılar üst sınıfından birhücreli hayvan. Amipler iki takımda toplanır: Çıplak amipler: kabuklu amipler.
Çıplak amiplerin en iyi örneği, Amoeba proteus türüdür. Boyu 0,5 mm olan ve tatlı sularda yaşayan Amoeba proteus değişken çevreli bir hücre görünümündedir. Katı bir dayanak üstünde bulunduğu zaman, sitoplazması dışarı doğru yalancıbacak denen bir uzantı çıkarır ve hücrenin bir bölümü bu uzantının içinden geçer. Amip avını (genellikle birhücreliler) iki yalancıbacak arasına alarak yakalar; sonra çok küçük bir kese biçimindeki boşluk (sindirim kofulu) içine alarak sindirir. Bu sürece hücreyuvarlığı (fagositoz) denir. Amip üremek için ikiye bölünür: Bir amip çekirdeğinden, birbiriyle özdeş iki yavru amip oluşur. Ama bazen, amip çekirdeği yüzlerce küçük çekirdeğe de bölünebilir. Küçük çekirdeklerin her biri, az miktarda sitoplazmayla ve dayanıklı bir kılıfla (kist) kaplanır (buna kistleşme denir);sonra kistler dağılır ve türün her yana yayılmasını sağlarlar. Canlı varlıkların en yalını olan amip, hareket etmesini ve beslenmesini sağlayan uzantılar (yalancıbacaklar) çıkarır Çıplak amiplerin yaşama biçimleri birbirinden farklıdır. Büyük çoğunluğu tatlı sularda, bazıları denizlerde ya da nemli topraklarda yaşar; bazılarıysa asalaktırlar. Kabuklu amiplerin en iyi’örneği olan Arcella cinsinin üyeleri sert bir kılıfla kaplıdırlar ve özellikle tatlı sularda yaşarlar. Asalak amipler hastalıklara neden olabilirler. Dizanteri amibi (Entamoeba dysenteriae histolytica) insan barsağında ciddi bir hastalığa yol açar. Genellikle sıcak ülkelerde görülen amipli dizanteri. İkinci Dünya savaşından sonra ılıman ülkelerde de etkili olmaya başlamıştır. Hastalık, kirli sularda bulunan amip kistlerinin yutulmasıyla bulaşır. Amipli dizanteri barsakta yerleşerek ishallere, kanlı dizanteriye ve süreğen barsak iltihabına neden olur. Karaciğeri de etkileyerek karaciğer iltihabına ya da apsesine (amipli apse) yol açabilir. Ayrıca, akciğerde, kafa içinde, böbrekte ve deride de amipli apselere raslanabilir.

Amipli dizanteri, iyileştirilmesi oldukça zor bir hastalıktır; etkili antibiyotikler ve amip öldürücü ilaçlar bulunmasına karşın, iyüeştirümiş hastalar yeniden kolayca amipli dizanteriye yakalanabüir. Amiplerin neden olduğu hastalıklardan korunmanın


Advertisement

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın