Andreas Tietze

 Andreas Tietze kimdir , Andreas Tietze hayatı , eserleri ve kitapları hakkında bilgiler.

 

Avusturyalı Türkolog ve dilci. (d. 26 Nisan 1914, Viyana),

Viyana Üniversitesi’nde okudu. Balkanlar’da konuşulan çeşitli dillerin yanı sıra Türkçe, Arapça ve Farsça öğrendi. Bu arada birkaç kez Türkiye’ye gitti. 1937’de iktisat tarihi doktorasını tamamladıktan sonra Türkoloji çalışmalarına yöneldi. 1938-52 ve 1953-58 arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Almanca ve İngilizce lektöriüğü yaptı. 1952-53’te ABD’de Illinois Üniversitesi’nde konuk profesör olarak bulundu. 1958’de Los Angeles’taki California Üniversitesi’ne gitti; 1966-70 arasında Yakındoğu Dilleri Bölümü başkanlığını yürüttü. 1971’de konuk profesör olarak Viyana Üniversitesi’nde çalışmaya başladı. 1973’te Türkoloji ve İslam Araştırmaları Enstitüsü’nde ordinaryüs profesörlüğe getirildi. 1975’te Viyana’da Türkoloji araştırmalannın en önemli bibliyografyalarından sayılan Türkologische Anzeiger’i yayımlamaya başladı. 1976’da Avusturya Bilimler Akademisi muhabir üyeliği ile Türk Tarih Kurumu onur üyeliğine seçildi.

Tietze’nin çalışmaları Türk dili tarihi, Türkçenin başka dillerle ilişkisi, Türk halk edebiyatı, Türk bilmeceleri ve Türk gölge oyunu gibi konuların yer aldığı geniş bir alana yayılır. Tietze ayrıca Türkçe-Almanca, Türkçe-İngilizce ve İngilizce-Türkçe çeşitli sözlüklerin de hazırlanmasına katkıda bulunmuştur. Türk edebiyatı antolojileri hazırlamış, eski metinleri çevirileriyle birlikte yayımlamıştır. Çevirisi ve açıklamala-nyla yayıma hazırladığı başlıca yapıtlar Fárác bad össidda, Not und Errettung, ein altosmanisches Geschichtenbuch (1966; Fe-rec Bade’ş-Şidde, Sıkıntı ve Ferahlama, Bir Osmanlı Öykü Kitabı), Mustafa Âli’nin Hâlâtü’l-Kahire mine’l-Adâti’z-Zâhire adlı yapıtının tıpkıbasımını da içeren Mustafa Âli’s Description of Cairo of 1599 (1975; Mustafa Âli’nin Gözüyle 1599’da Kahire), Sieben Jahre in Aleppo (1566-1663). Reiss Beschreibung des Wolfgang Aigen (1980; Halep’te Yedi Yıl [1566-1663], Wolfgang Aigen’in Gezi Notları), gene Mustafa Âli’ nin Nasihatü’s-Selâtin’ini içeren Mustafa Ali’s Counsel of Sultans of 1581 (1979-82, 2 cilt; 1581’de Mustafa Âli’nin Sultanlara Öğütleri), Eremya Chelebi Kömürjian’s Ar-meno-Turkish Poem ‘The Jewish Bride’dit (1981, Avedis K. Sanciyan ile birlikte; Eremya Çelebi Kömürciyan’ın Ermeni Türkçesiyle Yazdığı ‘Yahudi Kızı’ Şiiri). Öbür çalışmaları arasında Grammatik und Lehrgang des Türkischen (1943; Türkçenin Dilbilgisi ve Öğrenilmesi), Turkish Literary Reader (1963; Türk Edebiyatından Seçmeler), The Koman Riddles and Turkic Folklore (1966; Koman Bilmeceleri ve Türkik Halklarda Folklor), Bilmece: A Corpus of Turkish Riddles (1973, İ. Başgöz ile birlikte; Bilmece: Türk Bilmeceleri Külliyatı), Advanced Turkish Reader, Texts in the Social Sciences and Related Fields (1973; İleri Düzeyde Türkçe Okuma Parçaları: Toplum Bilimleri ve İlgili Alanlardan Metinler), The Turkish Shadow Theater and


Advertisement

Yorum yazın