Angelo Mai

Angelo Mai , İtalyan bilgini ve din adamı (Schilpario Bergamo 1782-Castelgan-dolfo 1854). 1799’da Cizvitlere katıldı. 1810’-da Milano’daki Sant’ Ambrogio kütüphanesinin müdürü oldu. 1814’te Roma’da Cizvit cemiyetinin kuruluşundan sonra bu görevinden ayrıldı. 1819’da Vatikan’ın nazırı, 1838’de kardinal ve 1853*te Roma Kilisesi kütüphanesi müdürü oldu. Latin ve yunan dilinde birçok metin yayımladı. Eski yazmalar konusunda uzmandı. Sayısız eserleri arasında dikkati çekenler şunlardır: Scriptorum Veterum Nova Collectio (Eski Yazarlardan Yeni Koleksiyonlar) [1825-1838]; Classicorum Auctorum Collectio (Klasik Yazarlar Koleksiyonu) [1828-1838]; Nova Patrum Bibliotheca (Kilise Babalarına Ait Yeni Kitaplık) [1852-1854]. (l)


Advertisement

Yorum yazın