Aşık Veysel Satıroğlu kimdir

Aşık Veysel Satıroğlu kimdir – Aşık Veysel Satıroğlu hayatı , şiirleri ve edebi kişiliği (1894-1973)

• Sivrialan (Şarkışla) köyünde doğan Veysel Şatıroğlu, çiçek hastalığı sonucu yedi yaşında kör oldu. Saz çalarak oyalanmağa yöneldi ve ilk saz dersini Çamşıklı Ali Ağa’dan aldı. 1928’den sonra gezgin ozanlığa başladı. 1933’te Ankara’ya giderek şiirlerini okuması, ününün yayılmasına yol-açtı. Bundan sonra Anadolu’ nun çeşitli kentlerini dolaştı, İstanbul radyosunda türkülerini okudu, aydın kesimle ilişki kurdu. 1941-1944 arasında, Ahmet Kutsi Tecer’in yardımıyla şiirlerini yayımladı. Arifiye, Hasanoğlan ve Eskişehir Çifteler • köy enstitülerinde halk türküleri öğretmenliği yaptı. 1973’te doğduğu köyde öldü.
• Âşık Veysel, çağdaş halk ozanlarının en güçlülerinden biridir; tasavvuf, aşk, doğa ve toplumsal gerçekler gibi çeşitli konuları halk şiiri kalıpları içinde ustaca dile getirmeyi başarmış, halk şiirinin dilini, özünü ve deyiş biçimini zenginleştirmiştir.

• Şiirlerini Deyişler ve Sazımdan Sesler adlı kitaplarda yayımlayan Âşık Veysel, bu kitaplarında yeralan ve yeral-mayan bütün şiirlerini Dostlar Beni Hatırlasın (1970) adı altında toplamıştır.


Advertisement

Yorum yazın