Astsubay nedir – Astsubay ne iş yapar

ASSUBAY veya ASTSUBAY blş. i. Ask. Silâhlı kuvvetlerin ast kumanda kademelerinin eğitim, sevk ve idare ile diğer İdarî ve teknik işlerinde subayın yardımcısı olarak görevlendirilmiş olan ordu mensubu: Hâkimler ile subay, askeri memur ve astsubaylar mesleklerinden çekilmedikçe aday olamazlar ve seçilemezler (Anayasa).

— ansİkl. Ask. Ordunun astsubay ihtiyacını karşılamak için Türkiyenin birçok yerinde astsubay hazırlama okulları açılmıştır. Bu okullara* girebilmek için en az orta okul, sanat enstitüsü ve eşiti okullarla eğitim süresi iki yıldan aşağı olmayan sınıf okullarından mezun olmak ve 18 yaşını bitirmiş bulunmak şarttır. .

Kara (Jandarma ve harita dahil), deniz ve hava kuvvetlerine mensup assubayların sınıf ve meslekleri şöyledir:

Muharip sınıf astsubaylar. Piyade, süvari, topçu, zırhlı birlik, istihkâm, muhabere, hava, güverte, deniz makine, jandarma. Yardımcı sınıf astsubaylar. Ulaştırma, ordudonatım, sıhhiye, hayvan sağlık, nal teknisyen, harita, personel. Teknisyen kâtip.

Astsubayların görevleri, kanunlarda ve kendilerine görev ve sorumluluk yükleyen özel ve genel talimatlarda gösterilmiştir. Ayrıca kara, deniz ve hava kuvvetlerindeki hizmet bölümlerinde, nöbetçi astsubaylığı görevinde bulunurlar.

Astsubay rütbe işaretleri, ceket, kaput ve pardesülerin her iki koluna da sırma ve ipekle kumaşın üzerine işlenir. Rütbeler sırasıy-le, astsubay adayı onbaşı (bir sarı şerit ortasında ayyıldız), astsubay çavuş (iki sarı şerit ortasında ayyıldız), üstçavuş (üç sarı şerit ortasında ayyıldız), başçavuş (dört sarı şerit ortasında ayyıldız), kıdemli başçavuştur (beş sarı şerit ortasında ay yıldız). Kıdemli başçavuş rütbesinden sonra maaş kademelerinde dört defa yükselirler. Her maaş kademesi için kol kapakları üzerine, öne doğru meyilli 8 sm uzunluğunda ve 5 mm genişliğinde, rütbe işaretindeki sırma şeritle aynı renk birer şerit dikilir. Her şeridin arası 2,5 mm’dir. Kara ve hava kuvvetlerine mensup astsubayların rütbe işaretleri aynıdır. Deniz kuvvetlerinde ise sırma şeritler V şeklindedir. (m)


Advertisement

Yorum yazın