bellek

bellek
Geçmiş deneyim ve bilgileri zihinde tutma ve anımsama yetisi. Zihinde tutma, ayrı bir süreç olan öğrenmeyi izler. Bir görüntü örneğin algılanabilir, ama öğrenilmeyebilir; algılanıp öğrenilebilir, ama hızla unutulabilir ya da
algılanıp öğrenildikten sonra bilincin değişik düzeylerinde ve değişik biçimlerde anımsanabilir. Bir hareket yapılabilir, ama öğrenilmeyebilir; yapılıp öğrenilebilir, ama unutulabilir ya da yapılabilir, öğrenilebilir ve bilincin değişik düzeylerinde anımsanabilir. Bellekte üst sinirsel merkezler ve özellikle de beyin kabuğu (korteks) belirleyici rol oynar. Ama beyinde bu işlevden sorumlu bir bölge, yani bir “bellek merkezi” yoktur. Anımsama ve zihinde tutma beyin kabuğundaki birleştirme alanlarının katılımını gerektirir. Bellek hem uyku ve yorgunluk gibi, hem de patolojik durumlardan etkilenebilir. Dismnezi olarak bilmen bellek bozuklukları bellek kapasitesinin azalması ya da artmasıdır; bu olgularda bozukluk nicelikseldir. Niteliksel bozuklukta ise anılar çarpıtılmış ya da gerçek dışı kayıtlar yaratılmıştır. Bellek işlevlerinde hızlanma ve artma (hipermnezi) genellikle bütün ruhsal yetilerde bir yükselişle (hipomani, mani, alkole bağlı keyiflilik durumları) ortaya çıkar. Belleğin zayıflaması (hipomnezi) ya da tümüyle yitirilmesi (amnezi) zekâ geriliği, yaşlanma ve yaşlılık psikozları, kafaiçi basıncı artışı, kafa travmaları gibi durumlarda söz konusudur. Belleğin niteliksel bozuklukları genel olarak paramnezi adıyla anılır; paramnezi birçok akıl hastalığında gözlenir.


Advertisement

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın