Benjamin Franklin Hayatı

Benjamin Franklin Hayatı

Benjamin Franklin (1706-1790) Amerikalı bilim ve devlet adamı. Boston’da İngiliz soyundan bir ailede dünyaya geldi. Kardeşinin basımevinde çalıştı. Ingiltere’de teknik bilgisini artırdıktan sonra kendisi de basımevleri kurdu. İşleri arasında vakit buldukça elektrik olguları üstünde çalıştı. 1752 yılında yıldırım siperini (paratoner) buldu. Bunun üzerine Londra Kraliyet Derneği’ne ve Paris Bilimlu Akademisine üye seçildi. Politik yaşamda da başarılı oldu. Ingilizler’e karşı Amerikalılar’ın haklarım savundu. Bağımsızlık bildirisini kaleme alanlar arasında yer aldı. Fransa ile Birleşik Amerika arasında dostluk antlaşmasını sağladı (1778). ilk Amerikan Kongresi’ne üye seçildi. Örnek yurttaş oluşu ile herkesin sevgi ve saygısını kazandı. Öldüğü zaman Amerikan Kongresi üç ay, Fransa Meclisi de üç gün yas tuttu.


Advertisement

Yorum yazın