Benjamin Franklin Kimdir

Benjamin Franklin Kimdir
Benjamin Franklin , Amerikalı bilim ve devlet adamıdır (1706 – 1790). önce babasının yanında çalıştı. Sonra matbaacı olan kardeşinin yanma girdi. Boş zamanlarını, öğrenimini tamamlamak için okumakla geçirdi. New York’a, Filadelfiya’ya (Philadelphia), oradan da İngiltere’ye gitti. Orada tanınmış matbaacılar arasında teknik bilgisini artırdıktan sonra Amerika’ya döndü. Kendi başına bir matbaa kurdu ve gazete çıkardı. Daha sonra yeni matbaalar açtı.

Çeşitli idleri arasında vakit buldukça elektrik olayları üzerinde çalışıyordu. Yaptığı denemeler sonunda 1752’de paratoneri icat etti. Bunun üzerine Londra Kraliyet derneği ve Paris Bilimler akademisi üyeliğine seçildi. İnsanlığa büyük bir hismet görmekle herkesin saygısını kazandı.

Franklin, siyasî hayata da atıldı. Koloniler halkı onu, İngiltere’ye gidip dertlerini ve damga resmi kanunu hakkındaki itirazlarını açıklamakla görevlendirdi. Franklin, İngiliz parlamentosu önünde konuştu; Amerikalıların görüşlerini savundu; taraftar da kazandı. Fi-ladelfiya’da büyük bir heyecan ve sevgiyle karşılandı. Birinci Amerikan meclisine milletvekili seçildi. Bağımsızlık bildirisini kaleme alanlar arasında o da vardı. Fransa ile birlik kurmak işini görüşmekle görevlendirildi. Paris halkı, Franklin’i büyük bir coşkunlukla karşıladı. 1778’de Amerika Birleşik Devletle-ri’yle Fransa arasında bir dostluk antlaşması imzaladı. İngiltere’ye karşı sa vaş kazanılarak 1783’te barış imzalandı. Franklin Amerika’ya 1785’te dönebildi ölümü üzerine Fransa üç gün yas ilân etti.


Advertisement

Yorum yazın