Besim Ömer Akalın kimdir

Besim Ömer Akalın kimdir – Besim Ömer Akalın hayatı ve eserleri hakkında bilgiler
Besim Ömer Akalın (1861 – 1940) Tanınmış doktorlarımızdandır. Türkiye’de çocuk bakımı ve kadın hastalıkları biliminin kurulmasında da büyük hizmetleri olmuştur. İstanbul’da doğdu. Kosova Askeri Rüştiyesi’nde (orta okulunda) okuduktan sonra, 1883’te Askerî Tıbbiye’yi bitirdi, iki yıl sonra, Paris’e gitti; dört yılda ihtisasını tamamlayıp yurda döndü. Askerî Tıbbiye’ ye öğretmen oldu. Bundan sonra, bütün hayatını bilime ve mesleğine adamıştır, özel hayatında hiç evlenmemiştir. Meslek hayatında ise, tümgeneralliğe kadar yükseldi. Meclis-» Sıhhiye-i Umumiye’nin ve Meclis-i Tıbbiye-Î Mülkiye’nin üyesi oldu. Sonradan da, bu iki kurulun başkanlığını yaptı. Daha sonraları, Sıhhiye Umum Müdürlüğü, Tıp Fakültesi Başkanlığı, Cumhuriyet’in ilânından sonra da Darülfünun (üniversite) rektörlüğü gibi, önemli görevlerin başına getirildi. Kızılay’a büyük hizmetleri dokundu. Meslek hayatı elli yıl kadar sürdü. Emekliye ayrıldıktan sonra, Büyük Millet Meclisi’nin beşinci döneminde, İstanbul milletvekili seçildi. Ankara’da bir lokantada yemek yerken, kalp durmasından birdenbire öldü.
Elliyi aşkın eseri vardır. Bunların çoğu, çocuk, aile sağlığıyla ilgili, halk için yazılmış kitaplardır. Bunlardan başka, sağlıkla ilgili hemen her konuda pek çok kitap yazmıştır. Ayrıca, 1899 yılında, Türkiye’deki ilk sağlık yıllığını da o çıkarmıştır. “Nevsâl-i Afiyet” adındaki bu eser, dört yıl aksamadan çıkmaya devam etmiştir.

Bibliyografya:

Eserleri.— Sıhhatnümayı İzdivaç (Evlilik sağlığı) Sıhhatnüma-yı Etfal (Çocuk sağlığı); Sıhhatnüma-yı Tenasül (Tenasül sağlığı); Çocuk Büyütmek, Serirlyat-ı Vilâdiye (Doğum kliniği); Emraz-ı Nisa (Kadın hastalıkları); Hıfzı Sıhhat (Sağlık koruma), Tabib-i Etfal (Çocuk doktoru); Türk Çocuğu Yaşamalıdır; Türk çocuğunu Nasıl Yaşatmalı.


Advertisement

Yorum yazın