Betimleme (Tasvir)

Betimleme (Tasvir)

Betimleme (tasvir etme), yalın bir söyleyişle sözcüklerle resim çizmedir. Görme, işitme, tatma, dokunma, koklama… gibi duyu organlarımız aracılığıyla varlıkların belirleyici niteliklerini algılama, bu nitelikleri belirterek onları görünür kılmadır.

Betimleyici anlatım, gözlemler sonucunda elde edilenlerin okurun gözünde canlanacak şekilde anlatılmasıyla oluşur. Bu anlatımda varlıkların ayırıcı nitelikleri üzerinde durulur. Betimlemede tüm duyulardan yararlanılır; ancak asıl olan görselliktir. Bu nedenle gözle algılanan renk ve biçim ayrıntılarına büyük önem verilir.

Paragraf Bilgisi alt kategorisi içerisinde
Betimleme (Tasvir)


Advertisement

Yorum yazın