Brooks Adams

Brooks Adams

Amerikalı tarihçi (Quincy 1848-Boston 1927). Öğrenimini Harvard Üniversitesi’nde tamamladı. Avukat olarak siyasal yaşama atıldı. Bu arada tarih alanımdaki çalışmalarını da yoğun bir biçimde sürdürdü. Kardeşi Henry Adams ile birlikte başkan Theodore Hooseveltın danışmanlığını yaptı. Tarihsel eserlerinde Batı uygarlığının bilimsel yöntemini uyguladı ve ekonomi olaylarının insanlığın yaşamına etkisini gözönünde tuttu. Eserlerinden başlıca-ları şunlardır: The Emanicipatinn of Massachusetts (Massachusetts’in Özgürlüğü) 1887; The Law of Civilization and Decay (Uygarlığın ve Yozlaşmanın Yasaları) 1895; America’s Ecomomic Supremacy (Amerikanın ekonomi üstünlüğü) 1900; The New Empire (Yeni imparatorluk) 1902.


Advertisement

Yorum yazın