Camın icadı Cam tarihçesi

Cam

Pencereleri yarı saydam bir maddeyle örtmek için Latinler, boynuz maddesi veya ince levhalar halinde kesilmiş, talk olduğu sanılan saydam taşlar kullanırlardı. Bununla birlikte Pompeii’de iki santimetre kalınlığında gerçek pencere camları bulunmuştur; ancak M.S. I. yüzyıla kadar cam kullanılmadığı sanılmaktadır. Eski çağlarda genellikle, ışıkla birlikte havayı da geçiren tahtadan yapılmış basit kafesler kullanıldı.

Romalılar devrine ait bazı kiliseler, taş veya tahta üstüne oyulmuş geometrik oymalardan ışık alırdı, özel konutlarda, o zamana kadar kullanılan çerçeveye gerilmiş mumlu bez, kanaviçe bezi ve kâğıt yerine camın, kullanılması, ancak XVI. yy.da genelleşir. Küçük eşkenar dörtgen biçiminde olan ilk camlar çok pahalıydı. Halkın da pencerelerinde cam kullanılmaya başlaması ancak XIX. yy.da. camın ucuzlamasıyla mümkün oldu.


Advertisement

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın