Hastalıklar

Tümör nedir

Tümör Hücrelerin belirli bir amaca yönelik işlevi olmadan dur- durulamayacak biçimde çoğalmasıyla ortaya çıkan anormal doku. Bütün tümörler iyi ya da kötü huylu olmak üzere iki grupta incelenir, iyi huylu tümörler, kaynaklandıktan dokununkilere benzer ya da eş hücreler içerir, ... Okumaya devam edin →

Tümefaksiyon nedir

Tümefaksiyon Vücudun bir bölümünde gözle görülecek ya da elle hissedilebilecek ölçüdeki şişlik. Çeşitli nedenleri olan patolojik süreçlere (dolaşım bozulduğu, akut ya da kronik iltihaplar, iyi ya da kötü huylu tümörler) bağlı olabilir. Şişliğin özellikleri (büyüklük, ... Okumaya devam edin →

Tofüs nedir – Tofüs hastalığı

Tofüs Çevresinde iltihaplı madde, kalsiyum ve kolesterolle karışık sodyum ürat birikimi olan patolojik oluşum, özellikle kronik gut hastalığında çeşitli dokularda ortaya çıkar. Başlıca derialtı dokularında; daha çok el, ayak ve dirsek eklemleriyle kulak kepçesinin çevresinde oluşur. ... Okumaya devam edin →

Tiroidit nedir – Tiroidit hastalığı

Tiroidit Tiroit bezinin iltihabı. Görece ender rastlanır ve akut, subakut ya da kronik olabilir. Akut tfroiditfer enfeksiyon yapısındadır, daha çok orta yaşta kadınlarda görülür ve stafilokok, streptokok, pnömokok, tifo basili ile virüsler (kızamık, kızamıkçık, kabakulak, grip) gibi ... Okumaya devam edin →

Tireotoksikoz

Tireotoksikoz Bazen Basedow hastalığı ile eşanlamlı kullanılan terim. Hipertroidizmin ileri derecedeki biçimlerini belirtir. Okumaya devam edin →

Timom

Timom Timusun epitel hücrelerinden türeyen ve ender rastlanan tümör. Daha çok ileri yaştaki erkeklerde mediyastinin ön bölümünde görülür; toplardamarların, soluk borusunun ve sinirlerin sıkışmasına bağlı belirtilerle (siyanoz; kollar, boyun ve omuzda ödem; solunum güçlüğü) ortaya ... Okumaya devam edin →

Tiflit nedir – Tiflit belirtileri

Tiflit Körbağırsakta ve genellikle çıkan kalınbağırsakta görülen akut ya da kronik iltihap. Divertikülit, yapışıklık gibi bölgesel bozukluklar ya da yakındaki yapılardaki iltihapların (örneğin apandisit) bağırsağın bu bölgesine ya-yılması ya da çeşitli hastalık etkenlerinin ... Okumaya devam edin →

Tüberkülom nedir – Tüberkülom tedavisi

Tüberkülom Bir araya gelmiş verem granülomlarından (tüberkül) oluşan ve lifsi bağdokuyla sınırlanmış patolojik oluşum. Çapı 5-6 cm’yi bulan büyük bir yumru biçimindedir; genellikle tektir ve veremde tek lezyon olarak görülebilir. Etkinliği az, gelişimi yavaştır. Akciğerlerde, ... Okumaya devam edin →

Trousseau belirtisi

Trousseau belirtisi Kol atardamarının sıkışmasıyla elde oluşan kasılma. Kalsiyum eksikliğine bağlı tetanilerde görülür. Okumaya devam edin →

Tromboz nedir – Tromboz ne demek

Tromboz Kanı sıvı halde tutan etkenlerin dengesindeki bozukluğa bağlı olarak kan damarları ya da kalp boşluğu içinde bir kan pıhtısı (trombus) oluşumuna yol açan patolojik süreç. Bu süreç yaşam sırasında oluşursa tromboz adım alırken, ölümden sonra ya da bir kanamadan sonra ... Okumaya devam edin →

Trombositoz nedir

Trombositoz Kandaki trombositlerin belirgin artışı. Trombositemilerden farklı olarak bir reaksiyon sonucu ortaya çıkabilir ve çok sayıdaki hastalıkta (iltihaplar, boğulma, sarkoidoz, ilerleyici verem, kemik kırıkları, iç organların tümörleri, dalağın ameliyatla çıkartılması) görülebilir. ... Okumaya devam edin →

Trombositopoez

Trombositopoez Kemik iliğinde oluşan ve trombosit(*) yapımım sağlayan hücrelerin çoğalması ve farklılaşması. Ana hücre megakaryoblastlar hemositoblastlardan türer. Hemositoblastlar kemik iliğindeki tüm kan hücrelerinin ortak öncülüdür. Megakaryoblastlar olgunlaşırken giderek büyür ... Okumaya devam edin →

Trombositopeni nedir

Trombositopeni Kandaki trombosit sayısının 150.000’in altına inmesiyle ortaya çıkan durum, Kimi zaman bu değer 50.000’in altına bile düşebilir. Trombosit sayısının azalmasıyla birlikte pıhtılaşma bozuklukları oluşur ve çeşitli tipte kanamalar ortaya çıkar. Trombositopeni, ... Okumaya devam edin →

Trombositopati nedir

Trombositopati Trombositlerin yapışma ve kümeleşmesinde eksiklikle ortaya çıkan ve kanama zamanında uzamaya ve damarların kırılganlığında artışa yol açan hastalıkların ortak adı. Genellikle trombosit sayısı değişmemiştir, biçimleri bozuktur. Daha çok doğuştan gelen ve kalıtsal ... Okumaya devam edin →

Trombositemi nedir

Trombositemi Kemik iliğindeki megakaryositlerin(*) tümöre benzer biçimde aşın miktarda çoğalmasına bağlı olarak kandaki trombosit sayısının 2-5 milyon mm3’e kadar artması. Bu durum kanın pıhtılaşma eğiliminin artmasına yol açar ve damarlarda çok sayıda tromboz görülür. Okumaya devam edin →

Sayfalar« İlk...89101112...203040...Son »