Hastalıklar

Uyuşturucu bağımlılığı nedir

Uyuşturucu bağımlılığı Belirli maddelerin genellikle alışkanlık nedeniyle gittikçe artan miktarlarda alınmasıyla belirlenen fiziksel ve ruhsal gereksinim. En ciddi bağımlılıklar aşın alkol ya da uyuşturucu madde kullanımı sonucunda gelişir. Okumaya devam edin →

Uveit hastalığı

Uveit Uvea(*) iltihabı. Uveit yaygın ya da bölgesel olabilir. Bölgesel iltihaplara ilgili bölgenin adı verilir (örneğin koroit iltihabı [koroidit], kirpiksi cisim iltihabı [siklit]). İltihap retina (ağtabaka), sklera (gözakı) gibi gözün öbür yapılarım da ilgilendirebilir. Uveit akut, ... Okumaya devam edin →

Uvea nedir

Uvea Gözde mezodermden gelişen ve dışta sklera (gözaltı), içte retina (ağtabaka) arasında kalan damarsı tabaka. Yüzeyinin dörtte üçünü oluşturan arka taraftaki bölümüne koroit denir. Burası retinanın duyarlı bölümüne karşılık gelir ve kan daman bakımından zengindir. Ko-roitin ... Okumaya devam edin →

Utangaçlık (çekingenlik) nedir

Utangaçlık (çekingenlik) Kişiler arası ilişkilerde ortaya çıkan, normal sosyal iliş-kileri engelleyen, davranış ve güven eksikliğiyle belirle* nen duygusal mizaç. Genellikle vagotonik eğilimli kişilerde görülen, engelleyici bir aşın heyecanlılık biçimidir. Psikolojik bakış açısından ... Okumaya devam edin →

Tümör nedir

Tümör Hücrelerin belirli bir amaca yönelik işlevi olmadan dur- durulamayacak biçimde çoğalmasıyla ortaya çıkan anormal doku. Bütün tümörler iyi ya da kötü huylu olmak üzere iki grupta incelenir, iyi huylu tümörler, kaynaklandıktan dokununkilere benzer ya da eş hücreler içerir, ... Okumaya devam edin →

Tümefaksiyon nedir

Tümefaksiyon Vücudun bir bölümünde gözle görülecek ya da elle hissedilebilecek ölçüdeki şişlik. Çeşitli nedenleri olan patolojik süreçlere (dolaşım bozulduğu, akut ya da kronik iltihaplar, iyi ya da kötü huylu tümörler) bağlı olabilir. Şişliğin özellikleri (büyüklük, ... Okumaya devam edin →

Tofüs nedir – Tofüs hastalığı

Tofüs Çevresinde iltihaplı madde, kalsiyum ve kolesterolle karışık sodyum ürat birikimi olan patolojik oluşum, özellikle kronik gut hastalığında çeşitli dokularda ortaya çıkar. Başlıca derialtı dokularında; daha çok el, ayak ve dirsek eklemleriyle kulak kepçesinin çevresinde oluşur. ... Okumaya devam edin →

Tiroidit nedir – Tiroidit hastalığı

Tiroidit Tiroit bezinin iltihabı. Görece ender rastlanır ve akut, subakut ya da kronik olabilir. Akut tfroiditfer enfeksiyon yapısındadır, daha çok orta yaşta kadınlarda görülür ve stafilokok, streptokok, pnömokok, tifo basili ile virüsler (kızamık, kızamıkçık, kabakulak, grip) gibi ... Okumaya devam edin →

Tireotoksikoz

Tireotoksikoz Bazen Basedow hastalığı ile eşanlamlı kullanılan terim. Hipertroidizmin ileri derecedeki biçimlerini belirtir. Okumaya devam edin →

Timom

Timom Timusun epitel hücrelerinden türeyen ve ender rastlanan tümör. Daha çok ileri yaştaki erkeklerde mediyastinin ön bölümünde görülür; toplardamarların, soluk borusunun ve sinirlerin sıkışmasına bağlı belirtilerle (siyanoz; kollar, boyun ve omuzda ödem; solunum güçlüğü) ortaya ... Okumaya devam edin →

Tiflit nedir – Tiflit belirtileri

Tiflit Körbağırsakta ve genellikle çıkan kalınbağırsakta görülen akut ya da kronik iltihap. Divertikülit, yapışıklık gibi bölgesel bozukluklar ya da yakındaki yapılardaki iltihapların (örneğin apandisit) bağırsağın bu bölgesine ya-yılması ya da çeşitli hastalık etkenlerinin ... Okumaya devam edin →

Tüberkülom nedir – Tüberkülom tedavisi

Tüberkülom Bir araya gelmiş verem granülomlarından (tüberkül) oluşan ve lifsi bağdokuyla sınırlanmış patolojik oluşum. Çapı 5-6 cm’yi bulan büyük bir yumru biçimindedir; genellikle tektir ve veremde tek lezyon olarak görülebilir. Etkinliği az, gelişimi yavaştır. Akciğerlerde, ... Okumaya devam edin →

Trousseau belirtisi

Trousseau belirtisi Kol atardamarının sıkışmasıyla elde oluşan kasılma. Kalsiyum eksikliğine bağlı tetanilerde görülür. Okumaya devam edin →

Tromboz nedir – Tromboz ne demek

Tromboz Kanı sıvı halde tutan etkenlerin dengesindeki bozukluğa bağlı olarak kan damarları ya da kalp boşluğu içinde bir kan pıhtısı (trombus) oluşumuna yol açan patolojik süreç. Bu süreç yaşam sırasında oluşursa tromboz adım alırken, ölümden sonra ya da bir kanamadan sonra ... Okumaya devam edin →

Trombositoz nedir

Trombositoz Kandaki trombositlerin belirgin artışı. Trombositemilerden farklı olarak bir reaksiyon sonucu ortaya çıkabilir ve çok sayıdaki hastalıkta (iltihaplar, boğulma, sarkoidoz, ilerleyici verem, kemik kırıkları, iç organların tümörleri, dalağın ameliyatla çıkartılması) görülebilir. ... Okumaya devam edin →

Sayfalar« İlk...89101112...203040...Son »