Hastalıklar

Odyometri

Odyometri İşitmenin işlevsel özelliklerini ölçen yöntem; Bu ölçüm, akustik fizik ilkelerine göre doğru ölçümler yapabilen odyometre adlı aygıtla gerçekleştirilir. Odyometre elektronik devreler aracılığıyla genellikle 120-12.000 Hz arası frekansta ve 0-100 desibel arasında değişebilen ... Okumaya devam edin →

Odyoloji

Odyoloji İşitme işlevini tüm fiziksel, fizyolojik ve nörolojik öğeleriyle inceleyen tıp dalı. Özel patolojik durumlan değerlendirerek tedaviyi ve işlevsel iyileşmeyi sağlayan yöntemler önerir Okumaya devam edin →

Odontopati

Odontopati Dişlerde ortaya çıkan hastalıkların ortak adı. Okumaya devam edin →

Odontom

Odontom Diş dokularından kaynaklanan iyi huylu tümör. Dişteki çeşitli dokuları (mine, dentin ve sement) ayrı ayrı ya da birlikte içerebilir. Daha çok altçenede (mandibula) yerleşir, yavaş büyür ve biçim bozukluklarına neden olur. Okumaya devam edin →

Odontalji

Odontalji Dişlerdeki her türlü ağrının ortak adı. Diş hastalıklarının büyük bölümünde görülen ve bazen tipik özelliklerle ortaya çıkan bir belirtidir. Örneğin bir diş apsesinde sürekli, dişe bastırıldığında artan ve sıcaktan etkilenen bir ağrı görülür. Buna karşılık ... Okumaya devam edin →

Nülliparite

Nülliparite Daha önce doğum yapmamış kadının durumu. Doğum bilgisi açısından bu durum, çok önemlidir. Çünkü hiç doğum yapmamış bir kadının doğum yapması, çok doğum yapmış kadına oranla daha güçtür. Dölyatağı boynu ve doğum kanalının yumuşak dokularının direnci ... Okumaya devam edin →

Nükleotit

Nükleotit Nükleik asitlerin yapıtaşı. Heterosiklik organik bir bazdan, 5 karbon atomlu bir şekerden (riboz ya da dezoksi-riboz) ve fosforik asitten oluşur. Baz, purinler (adenin ve guanin) ya da primidinler (timin, urasil ve sitozin) sınıfından olabilir. Şeker, bir OH grubu ile bazın bir ... Okumaya devam edin →

Nuck kanalı

Nuck kanalı Dölütsel yaşam sırasında dişilerde kasık kanalını dolduran ve daha sonra gerileyerek yok olan kann zan uzantısı. nucleus gracilis bak. Goll çekirdeği nükleer magnetik rezonans bak. MR nükleik asitler Uzun düz zincirler halinde birleşmiş, özel birimlerin (nükleotitler) ... Okumaya devam edin →

Nötropeni

Nötropeni Çevrel kandaki nötrofil granülositlerin sayısında azalma. Normalde mm3’te sayılan 7.000-8.000’dir. Çeşitli nedenler sonucunda değerleri mm3’te 1.000-1.500’e kadar azalabilir. Bu nedenler arasında fiziksel etkenler (X ışınları), kimyasal maddeler ve ilaçlar ... Okumaya devam edin →

Nötrofili

Nötrofili Çevrel kanda nötrofil akyuvar sayısının anormal ölçüde artması. Bakteri kökenli akut enfeksiyon hastalıklarının büyük bölümünde, özellikle de enfeksiyonun belirli bir yere yerleşmesi (apse, flegmon, ampiyem vb) durumunda ortaya çıkar ve vücudun savunma süreçlerinin ... Okumaya devam edin →

Nörotomi

Nörotomi Bir sinir gövdesini oluşturan sinir liflerinin biri ya da tümünün kesildiği nöroşirürjik girişim. Genellikle nörektomi(*) terimiyle eşanlamlı olarak kullanılır. Ağrı belirtisini bastırma amacıyla uygulanan cerrahi girişimler arasında yer alan nörotomi, özellikle merkezi ... Okumaya devam edin →

Nöroşirurji

Nöroşirurji Cerrahi-tıp bilimlerinin, dolaylı ya da dolaysız olarak sinir sistemi hastalıklarıyla ve bunların cerrahi girişimle tedavi edilmesiyle ilgilenen dalı. Nöroşirurjinin ilgi alanı, kafa yaralanmalarının tedavisinden merkez sinir sistemi tümörlerine, bazı çevrel sinir sistemi ... Okumaya devam edin →

Nörosekresyon

Nörosekresyon Sinir sisteminin hormon salgılama yeteneği bulunan yapılarından bağımsız olarak, bazı sinir hücrelerinin ve nöroektodermden (bak. ektoderm) çıkan hücrelerin de etkinliğini tanımlayan terim. Merkez sinir sisteminde sinirsel-salgı işlevi olan yapılar, özellikle hipotalamusta ... Okumaya devam edin →

Odinofaji – Yutmada ağrı

Odinofaji Yutmada ağrı. Genellikle yutmada mekanik bir zorlukla ya da disfajiyle (ağrılı yutma) birlikte görülür. Yutak duyarlılığında bozukluk ya da kendiliğinden ağrıyla da birlikte olabilir. Odinofaji genel, katı ya da sıvı yiyeceklerin, sıcak gıdaların ya da yalnızca tükürüğün ... Okumaya devam edin →

Odditis

Odditis Ana safra kanalının son bölümü ve karaciğer-pankreas kanalı büzgen kasındaki (Oddi büzgen kası) patolojik değişikliklerden kaynaklanan hastalık. Bu değişiklikler ana safra kanalı mukozası ve kas yapılarında doku gerilemesi ve sertleşme (skleroz) durumunda görülür; henüz ... Okumaya devam edin →

Sayfalar« İlk...10...1819202122...304050...Son »