Hastalıklar

Odontalji

Odontalji Dişlerdeki her türlü ağrının ortak adı. Diş hastalıklarının büyük bölümünde görülen ve bazen tipik özelliklerle ortaya çıkan bir belirtidir. Örneğin bir diş apsesinde sürekli, dişe bastırıldığında artan ve sıcaktan etkilenen bir ağrı görülür. Buna karşılık ... Okumaya devam edin →

Nülliparite

Nülliparite Daha önce doğum yapmamış kadının durumu. Doğum bilgisi açısından bu durum, çok önemlidir. Çünkü hiç doğum yapmamış bir kadının doğum yapması, çok doğum yapmış kadına oranla daha güçtür. Dölyatağı boynu ve doğum kanalının yumuşak dokularının direnci ... Okumaya devam edin →

Nükleotit

Nükleotit Nükleik asitlerin yapıtaşı. Heterosiklik organik bir bazdan, 5 karbon atomlu bir şekerden (riboz ya da dezoksi-riboz) ve fosforik asitten oluşur. Baz, purinler (adenin ve guanin) ya da primidinler (timin, urasil ve sitozin) sınıfından olabilir. Şeker, bir OH grubu ile bazın bir ... Okumaya devam edin →

Nuck kanalı

Nuck kanalı Dölütsel yaşam sırasında dişilerde kasık kanalını dolduran ve daha sonra gerileyerek yok olan kann zan uzantısı. nucleus gracilis bak. Goll çekirdeği nükleer magnetik rezonans bak. MR nükleik asitler Uzun düz zincirler halinde birleşmiş, özel birimlerin (nükleotitler) ... Okumaya devam edin →

Nötropeni

Nötropeni Çevrel kandaki nötrofil granülositlerin sayısında azalma. Normalde mm3’te sayılan 7.000-8.000’dir. Çeşitli nedenler sonucunda değerleri mm3’te 1.000-1.500’e kadar azalabilir. Bu nedenler arasında fiziksel etkenler (X ışınları), kimyasal maddeler ve ilaçlar ... Okumaya devam edin →

Nötrofili

Nötrofili Çevrel kanda nötrofil akyuvar sayısının anormal ölçüde artması. Bakteri kökenli akut enfeksiyon hastalıklarının büyük bölümünde, özellikle de enfeksiyonun belirli bir yere yerleşmesi (apse, flegmon, ampiyem vb) durumunda ortaya çıkar ve vücudun savunma süreçlerinin ... Okumaya devam edin →

Nörotomi

Nörotomi Bir sinir gövdesini oluşturan sinir liflerinin biri ya da tümünün kesildiği nöroşirürjik girişim. Genellikle nörektomi(*) terimiyle eşanlamlı olarak kullanılır. Ağrı belirtisini bastırma amacıyla uygulanan cerrahi girişimler arasında yer alan nörotomi, özellikle merkezi ... Okumaya devam edin →

Nöroşirurji

Nöroşirurji Cerrahi-tıp bilimlerinin, dolaylı ya da dolaysız olarak sinir sistemi hastalıklarıyla ve bunların cerrahi girişimle tedavi edilmesiyle ilgilenen dalı. Nöroşirurjinin ilgi alanı, kafa yaralanmalarının tedavisinden merkez sinir sistemi tümörlerine, bazı çevrel sinir sistemi ... Okumaya devam edin →

Nörosekresyon

Nörosekresyon Sinir sisteminin hormon salgılama yeteneği bulunan yapılarından bağımsız olarak, bazı sinir hücrelerinin ve nöroektodermden (bak. ektoderm) çıkan hücrelerin de etkinliğini tanımlayan terim. Merkez sinir sisteminde sinirsel-salgı işlevi olan yapılar, özellikle hipotalamusta ... Okumaya devam edin →

Odinofaji – Yutmada ağrı

Odinofaji Yutmada ağrı. Genellikle yutmada mekanik bir zorlukla ya da disfajiyle (ağrılı yutma) birlikte görülür. Yutak duyarlılığında bozukluk ya da kendiliğinden ağrıyla da birlikte olabilir. Odinofaji genel, katı ya da sıvı yiyeceklerin, sıcak gıdaların ya da yalnızca tükürüğün ... Okumaya devam edin →

Odditis

Odditis Ana safra kanalının son bölümü ve karaciğer-pankreas kanalı büzgen kasındaki (Oddi büzgen kası) patolojik değişikliklerden kaynaklanan hastalık. Bu değişiklikler ana safra kanalı mukozası ve kas yapılarında doku gerilemesi ve sertleşme (skleroz) durumunda görülür; henüz ... Okumaya devam edin →

Odak

Odak Patolojide, hastalık sürecinin asıl merkezini belirten terim; hastalık bu merkezden yayılmaya başlar. Radyolojide ise tedavi ya da tanı amacıyla hastaya verilen ışınların organizmada yoğunlaştığı bölgeye odak denir. Okumaya devam edin →

OCT (omitin-karbamil-transferaz)

OCT (omitin-karbamil-transferaz) Karaciğer hücrelerinin içinde yer alan ve enzim etkinliği olan protein yapısındaki madde. Serumdaki OCT düzeyi karaciğer hastalıklarında artar. Karaciğerdeki hücrelerin ölümü bu enzimin hücreden kana karışmasına yol açar. Okumaya devam edin →

Obtürasyon

Obtürasyon Uygun biçimde hazırlanmış diş oyuğunun, daha sonra diş yüzeyinin biçimini alacak biçimde doldurulması ve kapatılması işlemi. Okumaya devam edin →

Obstrüksiyon

Obstrüksiyon İçi boş bir oluşumda mekanik bir engelle oluşan herhangi bir tıkanma. Kan damarı, siyek, bronş, bağırsak düzeyindeki obstrüksiyon durumunda oklüzyon terimi kullanılır. Okumaya devam edin →

Sayfalar« İlk...10...1819202122...304050...Son »